Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 1005/17 - Wyrok NSA z 2019-09-13

, że jest on podmiotem nierzetelnym, prawdopodobnie uczestniczącym w łańcuchu podmiotów wystawiających tzw. puste faktury. Z zebranych w toku tych czynności dowodów wynika...
. Organ poprzestał na oczekiwaniu na rezultat czynności kontrolnych wszczętych u kontrahenta skarżącej spółki (wystawcy faktur), L. G., podczas gdy dysponuje pełną dokumentacją...

III SAB/Wa 3/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-30

VAT w ramach tzw. karuzeli podatkowej. Według organu z dotychczasowych ustaleń wynika, że pomiędzy podmiotami przekazywane były puste faktury dokumentujące fikcyjne...
przekazywane były puste faktury, milczy na temat niezbitych dowodów potwierdzających faktyczność dostaw - liczne zdjęcia towarów i transportu, zeznania świadków, wydruki...