Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

I SA/Łd 1047/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-22

'puste faktury', którym nie towarzyszyła realna transakcja sprzedaży prętów stalowych, bowiem towar wyszczególniony na fakturach VAT sprzedaży nie istniał...
zaskarżonej decyzji ze względu na konieczność zawarcia w nim oceny kwestii, czy faktury wystawione przez A. M.D. w kwietniu 2012 r. w istocie stanowiły 'puste faktury...

I SA/Kr 1766/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-26

z jego inicjatywy doszło do sporządzenia tzw. pustych faktur. Pełnomocnicy podkreślili, że organom podatkowym mimo, łącznie dziewięciu wezwań, nie udało się przesłuchać...

I FZ 447/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

. W przypadku wyroku uniewinniającego dla skarżący wykluczony zostanie wątek podniesiony przez Dyrektora Izby Skarbowej odnoszący się do tzw. 'pustych faktur'., Naczelny Sąd...
faktur., W ocenie Sądu brak jest podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 popsa. Sąd wskazał, że korekta rozliczenia podatkowego dokonana została...

I SA/Wr 257/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-25

ograniczenia fikcyjnych transakcji, którego celem jest zapobieżenie wykorzystywaniu 'pustych dokumentów'. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie problem dotyczył zasadniczo...
organów podatkowych prowadzi do tego, że nieprawidłowa nazwa na fakturze towaru odnosi ten sam skutek, co pusta faktura, pomimo że taką fakturą nie była ani też w sprawie...