Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Bk 152/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-08-31

świadomego uczestnictwa Spółki w procederze wystawiania 'pustych' faktur, wystawionych przez Spółkę w okresie od kwietnia 2020 r. do grudnia 2020 r. na rzecz R. M. w łącznej...
z posługiwaniem się przez podatnika 'pustymi' fakturami, a ponadto uznaje, że żadna z tych okoliczności nie wystąpiła w stosunku do Spółki. W skardze wskazuje...

I SA/Rz 466/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-08

się na orzecznictwo wskazał, że wystawianie i przyjmowanie tzw. pustych faktur oraz wykorzystywanie ich w rozliczeniu podatku od towarów i usług przez dłuższy czas uprawnia organy...
organy uznały wystawianie i przyjmowanie tzw. pustych faktur za przesłankę trwałego nieuiszczania zobowiązań publicznoprawnych. Dlatego też niezasadne jest powoływanie...

I SA/Go 365/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-24

, że nie prowadziły one działalności gospodarczej a tylko brały udział w obrocie tzw. 'pustymi fakturami'. W toku prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego...
gospodarczej a tylko brały udział w obrocie tzw. 'pustymi fakturami'. Powyższe działania wskazują, że stworzony został łańcuch dostaw usług w celu wygenerowania podatku...

I SA/Go 364/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-24

w tych podmiotach potwierdziły, że nie prowadziły one działalności gospodarczej a tylko brały udział w obrocie tzw. 'pustymi fakturami'. W toku prowadzonego przez Naczelnika...
w tych podmiotach potwierdziły, że nie prowadziły one działalności gospodarczej a tylko brały udział w obrocie tzw. 'pustymi fakturami'. Powyższe działania wskazują...

III SA/Wa 2480/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

[...] i generowały wyłącznie puste faktury zaliczkowe lub w inny sposób realizowały zamiar oszustwa podatkowego. Niewystarczające jest bowiem stwierdzenie...
się przez Stronę tzw. 'pustymi fakturami', co usprawiedliwiałoby objęcie zabezpieczeniem także ewentualnych dodatkowych zobowiązań podatkowych określonych według stawki 100% wraz...

III SA/Wa 2030/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-28

stwierdzić, że faktury wystawione przez te podmioty są tzw. pustymi fakturami, dokumentującymi czynności, które w rzeczywistości nie zostały dokonane przez ich wystawców...
i usług spowodowane obrotem 'pustymi' fakturami potwierdzają istnienie uzasadnionej obawy nieuiszczenia przyszłych zobowiązań podatkowych. Stąd też chybiona...

I SA/Lu 261/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-14

w M. sp. z o.o. - jednego z podmiotów biorących udział w obrocie 'pustymi' fakturami - spółka ta została zlikwidowana, gdyż przestała spełniać swój cel, jakim...
deklaracji podatkowych, nieujawnianie zobowiązań powstających z mocy prawa oraz świadome i długoterminowe uczestnictwo w obrocie 'pustymi' fakturami to okoliczności, świadczące...

III SA/Wa 2534/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

polegających na obniżeniu podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tzw. pustych faktur VAT., Następnie postanowieniem z [...] sierpnia 2021 r., Szef KAS...
z tzw. pustych faktur VAT., Szef KAS podkreślił, że Skarżąca została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców z dniem 30 stycznia 2020 r. przez S. sp. z o.o. (podmiot...

I SA/Ol 479/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

2012 r. o kwotę 69.000 zł., W ocenie Sądu, ujawnienie procederu ewidencjonowania pustych faktur, było jedną z kilku okoliczności prowadzących w niniejszej sprawie do wniosku...
; z 14 grudnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1052/15)., Zdaniem Sądu, posługiwanie się pustymi fakturami jednoznacznie wskazuje, że strona trwale nie reguluje swoich zobowiązań...

I SA/Sz 541/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-30

'pustymi fakturami', a tym samym nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, poprzez rozliczanie faktur dokumentujących fikcyjne transakcje gospodarcze, ukierunkowane...
zaewidencjonowała w rejestrach sprzedaży wystawione faktury dla:, P. Sp. z o.o. z siedzibą w G. o łącznej wartości netto [...] zł, podatek VAT [...] zł (9 dokumentów; umowa...
1   Następne >   2