Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

VII SA/Wa 1228/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

ukarany mandatem w wysokości 100 zł, ale podniósł równocześnie, że jeżeli holownik zabierał inne auto, czyli nie miał pustego przebiegu, i cenę zapłacił inny użytkownik...
[...] sp. z o.o., kierowca wystawił fakturę zgodnie z umową z [...], wraz z załącznikiem w postaci listy wyjazdów celem usunięcia pojazdów, na których również widnieje...

I FSK 965/11 - Wyrok NSA z 2011-10-11

interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT...
oraz dogodność dojazdu do niego. Powyższe transakcje zostały przez Gminę opodatkowane według 22% stawki VAT i udokumentowane fakturami VAT a podatek należny z tytułu...

II SA/Rz 831/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-26

tych dowodów organ I instancji ustalił, że K.H. umieścił pusty nośnik, natomiast sprawa dotyczy umieszczenia reklamy, czyli wystawienia określonej treści (tablicy, planszy...
zostały wykonane przez 'C' sp. z o.o., zamówienie zostało złożone telefonicznie, a faktura nie została wystawiona z uwagi na zgłoszoną reklamacje wykonania usługi., Mając...

II GSK 604/19 - Wyrok NSA z 2021-02-24

podczas kontroli. Przesłuchany w charakterze świadka kierowca M. B. przedstawił przebieg czynności załadunku towaru. Z treści zeznań wynika, że kierowca zostawiał puste...
listów przewozowych, WZ, uzyskania kopii faktury celem ustalenia kto zlecił przewóz. Tych dokumentów nie pozyskano. Poza tym umowa między spółką A. a C. nie nakłada...

VI SA/Wa 1431/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

jest załadowany czy nie. Inspektorzy są bowiem uprawnieni do badania wysokości każdego pojazdu., Argumenty strony odnośnie 'braku sensu ważenia pustego pojazdu' nie mogły...
tej nie zmienia w szczególności przedstawiona przez stronę faktura z 4 grudnia 2018 r. na 'wymianę zaworu regulacji poziomowania naczepy', bowiem z wadliwości działania...

VI SA/Wa 1886/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-14

transportu drogowego rzeczy, zaświadczenie, dowód rejestracyjny, dowód osobisty oraz fakturę VAT. Ponadto przesłuchano go w charakterze świadka., Kontrolowany pojazd...
z poleceniem swojego szefa. Przed załadunkiem pojazd był pusty i po załadunku nie był doładowywany do momentu kontroli. Po załadunku pojazd nie był ważony, gdyż na terenie...