Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

IV SA/Wa 250/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] lipca 2013 r. znak...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. A. S. pismem z dnia 12 sierpnia 2013 r. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Naczelnego Dyrektora...

III SA/Kr 767/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-10-25

., Skutków wynikających z uchybienia terminu można uniknąć jedynie poprzez skorzystanie z instytucji przywrócenia terminu. Instytucja przywrócenia terminu stwarza...
procesowych wynikających, w następstwie uchybienia terminu., Przywrócenie terminu do dokonania danej czynności może nastąpić jeżeli spełnione są określone ustawowe...

I OZ 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] lipca 2013 r...
A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] lipca 2013 r. W jego uzasadnieniu Sąd podał...

II SA/Wa 1233/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-15

wniosku Funduszu [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie...
przynależności materiałów do państwowego zasobu archiwalnego postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi. Pismem z dnia 04 czerwca 2013 r. Fundusz [...] wniósł...

II SA/Wa 1233/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-10

Funduszu [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie...
przynależności materiałów do państwowego zasobu archiwalnego postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 04 czerwca 2013 r. Fundusz [...] wniósł...

I OZ 355/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-09

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] lipca 2013 r., znak...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 250/14, odrzucił wniosek A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia...

II SA/Wa 1816/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-28

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] lipca 2013 r...
przekazania podania i umorzenia postępowania pierwszej instancji postanawia: - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi -. W dniu 16 sierpnia 2013 r...

I OZ 1141/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

[...] czerwca 2013 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przywrócił skarżącemu termin do wniesienia skargi. Sąd wskazał na art...
. dołączył wniosek z dnia [...] czerwca 2013 r. o przywrócenie terminu do złożenia przedmiotowej skargi., Sąd uznał, że wniosek przywrócenie terminu do złożenia skargi...

II SA/Wa 1233/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-07

do państwowego zasobu archiwalnego. Do przedmiotowej skargi ww. dołączył wniosek z dnia 04 czerwca 2013 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi., Po rozpatrzeniu ww...
. wniosku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 15 października 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 1233/13 przywrócił termin do wniesienia przedmiotowej...

I SA/Wa 1304/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o wydaniu aktu. Skutków wynikających z uchybienia terminu można uniknąć dopiero poprzez przywrócenie terminu. Związek nie wniósł...
o przywrócenie terminu do złożenia wezwania zatem zostało one wniesione ze znacznym uchybieniem terminu, co obligowało organ do wydania zaskarżonego postanowienia...
1   Następne >   2