Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

III SA/Lu 466/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-21

lub umowę przedwstępną, 5) pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem sporządzonym przez osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów. Stwierdzenie 'w szczególności...

VIII SA/Wa 731/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

wspólności ustawowej małżeńskiej. Odwołujący się podnosi, że wspólnie z małżonką uzyskał pozwolenie na budowę dla inwestycji pod nazwą rozbudowa domu mieszkalnego przy ul...
budynku mieszkalnego przy ul. O. [...] w S., została wykonana na podstawie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę z dnia [...] marca 2005 roku., Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 1969/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10

mieszkalnego przy ul. [...] w S. i pozwolenie na tą budowę z 2005 r. (decyzja nr [...]) oraz wyżej wspomniany akt notarialny., Dyrektor Aresztu Śledczego w R. decyzją...
na uzyskanie pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego, przy ul. [...] w S., miejscowości pobliskiej w stosunku do miejsca pełnienia służby. Wskazał na kserokopie...

II SA/Wa 1968/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10

z maja 2007 r., w tym ekspertyzę techniczną z grudnia 2004 r. dotyczącą oceny stanu technicznego istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. [...] w S. i pozwolenie...
informację o powierzchni domu (80 m kw.) i jego przedwojennych stropach., W dniu 6 lipca 2007 r. C. J. złożył wniosek na uzyskanie pomocy finansowej na budowę domu...

III SA/Lu 567/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-20

) pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem sporządzonym przez osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów., Z powyższego dość jasno więc wynika, że skoro do wniosku...

II SA/Wa 344/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-05

[...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego 1...
o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w związku z budową domu przy ul. [...] w L. Z wniosku i załączonych do niego dokumentów wynikało, że zajmuje...

II SA/Wa 1886/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-02

. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wydaną przez Starostwo Powiatowe w [...]., Organ powołując się na art...
ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej nie wynika, że pomoc finansowa, o jakiej mowa w tym przepisie przysługuje wyłącznie na budowę lub zakup lokalu mieszkalnego czy domu...