Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Kr 1902/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-04-28

. 3 i 4 ust l, art. 31 ust 1,2,3 i 4, art. 36, art. 38 ust. l i art. 43 ust l i 3 i ustawy z 29. 11. 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 z późn. zm...
§ l, art. 127 §1 i 2 , art. 129 § l i 2 ustawy z 14. 06. 1960 kpa odmówił A. C. udzielenia pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego w kwocie [...] zł miesięcznie...

II OSK 1162/20 - Wyrok NSA z 2020-09-09

zamienny obejmujący przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku przy ul. [...] we Wrocławiu na Dom Pomocy Społecznej i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót...
m.in. domy opieki i pomocy społecznej oraz domy rencisty. Z analizy przełożonego projektu wynika, że przedmiotowa inwestycja polega w istocie na wykonaniu obiektu hotelowego...

II SA/Rz 203/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-29

. W uzasadnieniu wniosku o prawo pomocy podniesiono, że rodzina utrzymuje się z niskiej emerytury oraz pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo niskie...
z pomocy społecznej. Fakt przyznania tego zasiłku przez organ pomocy społecznej uwiarygodnia twierdzenia stron o ich złej sytuacji majątkowej. Organy pomoc społecznej dysponują...

II SA/Wr 803/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-04

budynku przy ul. [...][...] we [...] na Dom Pomocy Społecznej i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, sprostowanej postanowieniem nr [...] z dnia [...] maja...
., przedmiotu inwestycji - zmiana funkcji obiektu z Domu Pomocy Społecznej na obiekt hotelarski z przeznaczeniem na pobyt długookresowy dla osób starszych z nieograniczoną...

II SA/Rz 817/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-29

, mechanicznych) ani oszczędności,, - jako jedyne źródło utrzymania wykazał zasiłek stały z pomocy społecznej w wysokości 344 zł., przeznaczany na zakup żywności...
, której uzupełniające źródło stanowi przydomowy ogródek (wnioskodawca od stycznia 2012 r. w związku ze złym stanem zdrowia nie pracuje, jego żona jest bezrobotna). Ośrodek Pomocy Społecznej...

II SA/Rz 818/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-29

, mechanicznych) ani oszczędności,, - jako jedyne źródło utrzymania wykazał zasiłek stały z pomocy społecznej, w wysokości 344 zł., przeznaczany na zakup żywności...
Społecznej finansuje im także opłaty za tzw. media, a w zakresie zakupu żywności, i lekarstw wnioskodawca korzysta też z doraźnej pomocy dzieci, które ponoszą również wydatki...

II SA/Bk 595/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-09-15

przez organy pomocy społecznej tj. zasiłku stałego przyznawanego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 477 zł brutto (444 zł netto) otrzymywanego z Powiatowego Ośrodka Pomocy...
Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w zakresie przyznanego zasiłku stałego (k. 14)., Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia, 30 sierpnia 2002 r...

II SA/Ol 412/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-15

, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej. Wskazał, iż jako bezdomny dobudował do budynku, stanowiącego własność '[...]', jedno pomieszczenie, aby móc...
budowlanych, skarżący wskazał, iż pochodziły one z oszczędności, które zgromadził dorabiając na sprzedaży ziemniaków oraz odkładał ze świadczeń z pomocy społecznej. Wszystkie...

II SA/Bk 957/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-15

dochodu, utrzymuje się z pracy w gospodarstwach rolnych znajomych w zamian za którą otrzymuje żywność. Ponadto korzysta ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz otrzymuje...
- sierpień br. zasiłek okresowy w wysokości 221 zł miesięcznie. Do akt sprawy skarżący dołączył też: zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. P. z dnia 12...

II SA/Bk 923/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-15

skarżący dołączył: decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej, w W. z dnia [...] lipca 2014 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego (k. 17); dokumenty potwierdzające utratę...
). Gospodarstwo to nastawione jest na produkcję zwierzęcą, ([...] sztuki trzody chlewnej, [...] jałówki). Wnioskodawca korzysta z pomocy społecznej, pobiera zasiłek okresowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100