Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SAB/Wa 493/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-19

pracownika jednostki organizacyjnej gminy/miasta realizującej zadania pomocy społecznej, oświadczenia (lub oświadczeń) osoby (lub osób), od których skarżący otrzymuje...
, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wydanego przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej. Referendarz sądowy...

IV SA/Wa 614/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

funkcyjnym). Wysokość zasiłku otrzymywanego przez S. R. (zgodnie z deklaracją skarżącej oraz zaświadczeniem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...], którego kopię...
), a także koszty wyżywienia, ubrania i opłaty za telefon. S. R. wskazała również, że poniosła koszty remontu dachu (dofinansowanego przez ośrodek pomocy społecznej) w wysokości...

IV SAB/Wa 493/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-12

osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wydanego przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy/miasta realizującej zadania pomocy społecznej;, f...
. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.). Obecnie wynosi ono bowiem 634 zł miesięcznie (§ 1 pkt 1 lit...

VII SA/Wa 967/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-25

trzech miesięcy,, - wskazanie, czy skarżący korzysta z finansowej pomocy rodziny, innych osób lub ze świadczeń z pomocy społecznej (jeżeli tak, jakiej wysokości...
wspólnie z innymi osobami, a także, że nie otrzymuje pomocy od rodziny, innych osób, ani świadczeń z pomocy społecznej. Skarżący nadesłał wyciągi z rachunku bankowego...

I SA/Wa 1281/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-23

, przebywającą obecnie w Domu Pomocy Społecznej w [...]. Wnioskodawczyni otrzymuje dochód z tytułu emerytury w wysokości [...] zł netto miesięcznie. Za pobyt w Domu Pomocy...
niejawnym wniosku R. L. reprezentowanej przez opiekuna prawnego A. F. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R. L. reprezentowanej...

VII SA/Wa 902/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-20

od rodziny, ew. osób trzecich, jeżeli tak należało wskazać na czym ona polega,, - wskazania czy wnioskodawca otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, jeśli tak, należało...
300 zł., na zakup żywności - o kopię wnioskodawca wskazał, że należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej). W dalszej części pisma wnioskodawca wskazał, że prowadzi...

VII SA/Wa 1483/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-11

trzecich, jeżeli tak należało wskazać na czym ona polega,, - wskazania czy wnioskodawca otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, jeśli tak, należało nadesłać...
., na zakup żywności - o kopię wnioskodawca wskazał, że należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej). W dalszej części pisma wnioskodawca wskazał, że prowadzi gospodarstwo...

VII SA/Wa 499/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-05

, wnioskodawca oświadczył, że nie uzyskuje żadnego dochodu, własną działalność gospodarczą zawiesił z uwagi na panującą recesję, ponadto nie korzysta z pomocy społecznej...
zawiesił z uwagi na panującą recesję, ponadto nie korzysta z pomocy społecznej, nie ma zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Wnioskodawca wskazał...

VII SA/Wa 589/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-05

oświadczył, że nie uzyskuje żadnego dochodu, własną działalność gospodarczą zawiesił z uwagi na panującą recesję, ponadto nie korzysta z pomocy społecznej...
dochodu, własną działalność gospodarczą zawiesił z uwagi na panującą recesję, ponadto nie korzysta z pomocy społecznej, nie ma zasobów pieniężnych ani przedmiotów...

VII SA/Wa 1131/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

świadczenia z pomocy społecznej, jeśli tak, należało nadesłać kserokopie ostatnich decyzji przyznających pomoc;, - nadesłania kopii wyciągu bankowego z wszystkich kont bankowych...
skarbowego, korzysta z opieki społecznej (zasiłek celowy 300 zł., na zakup żywności - o kopię wnioskodawca wskazał, że należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   14