Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

I OZ 189/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-28

się też o świadczenia z pomocy społecznej. Utrzymuje się z dobrowolnego wsparcia finansowego krewnych, dorywczych prac sezonowych i zbieractwa runa leśnego. Nie posiada oszczędności...
lub rzeczowej z ośrodka pomocy społecznej, jakichkolwiek innych instytucji, od osób trzecich lub członków rodziny ze wskazaniem jej źródła, rodzaju oraz daty otrzymania...

I OZ 177/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-28

gospodarstwo domowe, jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, ponadto nie otrzymuje innych świadczeń z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej...
pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi A.Z. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28...

I OZ 180/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-28

gospodarstwo domowe, jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, ponadto nie otrzymuje innych świadczeń z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej...
pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi A.Z. na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie w przedmiocie...

I OZ 178/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-28

, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej. Utrzymuje się z dobrowolnego wsparcia finansowego krewnych, dorywczych prac sezonowych i zbieractwa runa leśnego...
pomocy pieniężnej lub rzeczowej z ośrodka pomocy społecznej, jakichkolwiek innych instytucji, od osób trzecich lub członków rodziny ze wskazaniem jej źródła, rodzaju...

IV SA/Po 168/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-02-28

o pomocy społecznej, natomiast treść art. 76 ustawy wskazuje, iż wolą ustawodawcy nie było objęcie prawem do świadczenia osób umieszczonych w rodzinie zastępczej., W skardze...
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zm.) rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego...

I OSK 1203/10 - Wyrok NSA z 2011-01-19

[...]grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Sz...
. nr [...]w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Dyrektor Aresztu Śledczego w [...]decyzją z dnia...

II SA/Kr 992/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-11-30

kontroli w dniu [...] 2001 r. stwierdzono, że odnośnie 2 skazanych nie wysłano z odpowiednim wyprzedzeniem pism o wywiad środowiskowy do Ośrodków Pomocy Społecznej...
zarobków do stycznia 2002r. wysłano pismo w dniu [...].2002r., a ponieważ Ośrodki Pomocy Społecznej mają termin dwóch tygodni na przeprowadzenie wywiadu, który potrzebny...

I OZ 253/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-17

innych świadczeń z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej, nie uzyskuje jakichkolwiek dochodów. Nie posiada oszczędności ani przedmiotów...
przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A.Z. na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie z dnia...

I OZ 325/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

gospodarstwo domowe, jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, ponadto nie otrzymuje innych świadczeń z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej...
prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi A.Z. na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie w przedmiocie...

I OZ 379/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-30

z pomocy społecznej. Utrzymuje się z dobrowolnego wsparcia finansowego krewnych, dorywczych prac sezonowych i zbieractwa runa leśnego. Nie posiada oszczędności ani przedmiotów...
przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi A.Z. na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie...
1   Następne >   +2   +5   8