Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Łd 142/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-21

jest trudno o pracę, 'a jeśli się trafi to dorywczo, sezonowo', korzysta zatem z pomocy społecznej. Strona nie zadeklarowała posiadania majątku, oszczędności ani papierów...
pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej;, 2) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej;, 3) informacji o dochodach osiąganych...

I SA/Op 461/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-17

skarżąca oświadczyła, iż obecnie nie pracuje, korzysta z pomocy społecznej, ma na utrzymaniu troje uczących się dzieci ( bliźniacy - 19 lat, córka - 14 lat ) pobierających...
,, - wyjaśnienia czy, jakie i z jakim skutkiem podejmowane są przez skarżącą działania w celu uzyskania pracy czy też pomocy finansowej z instytucji zajmującej się pomocą społeczną...

I SA/Op 460/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-17

oraz zwolnienia od kosztów sądowych w całości., Odnośnie swojej sytuacji rodzinnej, majątku i dochodach skarżąca oświadczyła, iż obecnie nie pracuje, korzysta z pomocy społecznej...
w celu uzyskania pracy czy też pomocy finansowej z instytucji zajmującej się pomocą społeczną wraz z dowodami, że takie działania były bądź są przez nią podejmowane...

I SA/Bk 431/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-27

utrzymania jej rodziny są alimenty otrzymywane na syna w wysokości 400 zł oraz pomoc finansowa z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie różnego rodzaju zasiłków. Aktualnie...
skarżąca z pomocy społecznej otrzymuje w sumie kwotę 248 zł. Wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. W skład majątku skarżącej wchodzi drewniany dom...

I SA/Bk 433/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-27

utrzymania jej rodziny są alimenty otrzymywane na syna w wysokości 400 zł oraz pomoc finansowa z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie różnego rodzaju zasiłków. Aktualnie...
skarżąca z pomocy społecznej otrzymuje w sumie kwotę 248 zł. Wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. W skład majątku skarżącej wchodzi drewniany dom...

I SA/Bk 432/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-27

utrzymania jej rodziny są alimenty otrzymywane na syna w wysokości 400 zł oraz pomoc finansowa z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie różnego rodzaju zasiłków. Aktualnie...
skarżąca z pomocy społecznej otrzymuje w sumie kwotę 248 zł. Wnioskodawczyni jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. W skład majątku skarżącej wchodzi drewniany dom...

III SA/Lu 789/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-04

o zwolnienie od kosztów sądowych. Do wniosku skarżąca załączyła kserokopie: decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia 2 października 2012 r. oraz zaświadczenia Wójta Gminy...
oraz nieruchomości rolnej o pow. [...] ha. Skarżąca podała, że utrzymuje się ze środków pomocy społecznej w wysokości [...] zł miesięcznie., Rozpoznając wniosek o przyznanie...

I SA/Rz 537/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-07

opodatkowaniu (były to, zgodnie z jej oświadczeniem, głównie dochody z renty rodzinnej), zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej w postaci...
zasiłku celowego w wysokości 300 zł w kwietniu 2010 r., zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu świadczeń rodzinnych, których wysokość za miesiąc...

V SA/Wa 1771/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-19

w polskim urzędzie pocztowym w dniu 13 stycznia 2010 r., skarżący wyjaśnił, iż jedynym źródłem jego utrzymania jest pomoc społeczna, nie uzyskuje dochodów z gospodarstwa...
stanowiska przemawia przede wszystkim ta okoliczność, iż źródłem utrzymania wnioskodawcy jest pomoc społeczna, której wysokość nie pozwala na udział w kosztach sądowych...

I SA/Bk 361/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-04

posiada też dwie maciory, dziesięć prosiąt i dwa cielaki. Ponadto korzysta, z pomocy społecznej., Do akt sprawy J. G. dołączył: zaświadczenie lekarskie - wynik badań...
radiologicznych (k. 18 - 20); decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej w W., z dnia [...] grudnia 2012 r., z [...] lutego br. i z [...] czerwca br. dot. przyznania jednorazowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100