Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 808/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 24 września 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 808/14 Sąd przyznał...
, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

IV SA/Wa 3035/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-19

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017r., Wojewódzki Sąd...
240 zł., W myśl zaś § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

IV SA/Wa 2445/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-09

pomocy oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 13 lutego 2017 r. ustanowiono dla S. K. (dalej...
opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...

IV SA/Wa 646/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-27

oraz kwotę 82,80 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2...

IV SA/Wa 2445/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-05

55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 23 listopada 2016 r. referendarz sądowy przyznał skarżącej...
, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...

IV SA/Wa 531/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

udzielonej z urzędu oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., Wyznaczona przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] pełnomocnik J. K. i W. K...
ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono...

IV SA/Wa 819/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-12

złotych, 20/100) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Ustanowiona w ramach prawa pomocy pełnomocnik T. G. adw. A. G. na rozprawie w dniu [...] grudnia 2016 r. złożyła...
podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SA/Wa 686/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-27

oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 6 sierpnia 2013 r. ustanowiono dla T. Z. adwokata w sprawie...
z urzędu oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., Wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnik T. Z. złożył wniosek o sporządzenie...

IV SA/Wa 793/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-05

kwotę 180 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wojewódzki Sąd...
zł, stanowiącej 23 % podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., Radca Prawny T. C. wniósł o sporządzenie uzasadnienia...

IV SAB/Wa 235/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-13

wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
do § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   7