Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 1327/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

równowartość kwoty podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 19 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd...
rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

IV SA/Wa 808/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 24 września 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 808/14 Sąd przyznał...
, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

IV SA/Wa 826/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-23

zł (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 3035/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-19

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017r., Wojewódzki Sąd...
240 zł., W myśl zaś § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

IV SA/Wa 2445/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-09

pomocy oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 13 lutego 2017 r. ustanowiono dla S. K. (dalej...
opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...

IV SA/Wa 1845/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia); zgodnie z ustawą z dnia 11 marca...
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynosi ona 22 %, co od kwoty 180 zł daje kwotę 39 zł 60 gr., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wa 826/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

pięć groszy), powiększoną o kwotę 26,40 zł stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...
ta stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), została powiększona o należną stawkę podatku od towarów...

IV SA/Wa 646/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-27

oraz kwotę 82,80 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2...

IV SA/Wa 2445/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-05

55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 23 listopada 2016 r. referendarz sądowy przyznał skarżącej...
, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...

IV SA/Wa 531/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

udzielonej z urzędu oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., Wyznaczona przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] pełnomocnik J. K. i W. K...
ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono...
1   Następne >   +2   +5   7