Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I GZ 498/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

pełnomocnikowi powiększono o kwotę podatku od towarów i usług, liczonego według stawki podstawowej, w wysokości 55,20 zł., Sąd I instancji podniósł, że pomimo oświadczenia...
pełnomocnika, odnośnie nieposiadania statusu podatnika podatku od towarów i usług, przyznał wynagrodzenie za udzielenie pomocy prawnej z urzędu, powiększone o kwotę należnego...

I SA/Bd 217/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-06-19

. na interpretację Inne z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej C. Sp...
. Czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług będą jednie usługi sterylizacji i prania realizowane przez Spółkę poza umową konsorcjum (samodzielnie)., 3. W okresie...

I SA/Łd 162/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-27

-Skarbowego w Ł. m.in. ustalił, że Spółka A w rozliczeniu podatku od towarów i usług za styczeń 2017 r. zawyżyła podatek naliczony o łączną kwotę 529.728 zł w związku...
A uczestniczyła w zorganizowanym oszustwie wewnątrzwspólnotowym ('karuzeli podatkowej'), mającym na celu zaniżanie zobowiązań w podatku od towarów i usług w zakresie obrotu...

I SA/Bd 724/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

(obecnie: Inne) z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę G. B. (dalej także: Skarżąca, Gmina) w dniu [...] października 2014...
r. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa...

I SA/Bd 43/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-20

. W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę R. W. (wnioskodawca/skarżący) złożył...
wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku...

I SA/Bd 150/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-24

. na interpretację Inne z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę M. D. (dalej także: Wnioskodawca, Skarżący) złożył wniosek...
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania sprzedaży działek...

I SA/Łd 324/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-18

. na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł. z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2015 roku oddala...
., nr [...] określającą zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2015 r., Z akt sprawy wynika, że postanowieniem z dnia [...] r., NUS wszczął...

I SA/Bd 314/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-07-23

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację...
podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej handluje nieruchomościami oraz świadczy różnego rodzaju usługi związane z obrotem...

I FSK 774/17 - Wyrok NSA z 2019-11-21

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia 17 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług dla towaru objętego zgłoszeniem celnym oddala skargę kasacyjną...
z siedzibą w K. (dalej skarżąca spółka) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z 17 lipca 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług dla towaru objętego zgłoszeniem celnym...

I SA/Bd 254/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-29

. na interpretację Inne z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę W dniu [...] listopada 2017 r. został złożony ww. wniosek...
, uzupełniony w dniu [...] stycznia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania właściwej dla usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   100