Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

IV SAB/Wr 124/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-11

dorywczych w kwocie około [...] zł miesięcznie. W rubryce zobowiązania i stałe wydatki podał zaś jedynie, że podatek od nieruchomości wynosi 50 zł rocznie. Wyjaśnił, że wnosi...
elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania podatkowego...

IV SAB/Wr 124/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

zaś jedynie, że podatek od nieruchomości wynosi 50 zł rocznie. Wyjaśnił, że wnosi o ustanowienie adwokata w celu sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia Sądu odrzucającego...
; dowodów potwierdzających wysokość wydatków związanych z utrzymaniem (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizję, podatek od nieruchomości, czynsz...

II SA/Go 62/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-26

), podatek rolny i od nieruchomości (468 zł na rok). Wraz z ratą kredytu za dom daje to kwotę ok. 1750 zł miesięcznie. Z analizy przepływów finansowych na rachunkach...
, telefony - ok. 120 zł, podatek rolny - 468 zł rocznie, raty za pościel ortopedyczną - 99 zł. Dodatkowo posiada debet na koncie bankowym w wysokości 2.000 zł...

IV SA/Wr 837/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-26

, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2014 r., Pismo to zostało...
pochłaniają prawie całą rentę. Podał, że posiada mieszkanie i nie posiada nieruchomości ani oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych., W formularzu tym wskazał...

III SA/Gd 602/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-28

. Nie posiada żadnych oszczędności i przedmiotów wartościowych, ani też żadnych nieruchomości. Jest osobą schorowaną. Na wezwanie referendarza wnioskodawczyni przedłożyła dokumenty...
źródłowe (m. in. wyciągi z konta bankowego, kserokopię rocznego obliczenia podatku za 2011 rok, decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego z 24 lipca 2012 r...

III SA/Gd 130/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-09

rodzinnym, majątku i dochodach, prowadzi ona gospodarstwo domowe z mężem oraz trzema pełnoletnimi córkami, nie posiada nieruchomości, przedmiotów o wartości powyżej 3000...
podatku za ten rok; wyciągów i wykazów ze wszystkich posiadanych przez nią oraz małżonka rachunków bankowych, maklerskich (i innych na których gromadzone są środki pieniężne...