Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I SAB/Rz 5/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-15

Miasta w zakresie postępowań podatkowych w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008 - 2016 1. oddala skargę. 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
postępowania w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za lata 2005 - 2008., J. M. kierował do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] pisma z 28.12.2015r., 3.02.2016r....

I SA/Rz 494/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-28

Miasta z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Prezydenta Miasta na rzecz...
2017 r. nr [...] w zakresie podatku od nieruchomości., Wnioskiem z dnia [...] marca 2017 r. Spółka zwróciła się do Prezydenta Miasta o wydanie interpretacji indywidualnej...

I SA/Rz 495/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-28

z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie stawek podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Prezydenta Miasta na rzecz skarżącej...
. nr [...] w zakresie podatku od nieruchomości., Wnioskiem z dnia [...] marca 2017 r. Spółka zwróciła się do Prezydenta Miasta o wydanie interpretacji indywidualnej...

I SA/Rz 546/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-14

[...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2021 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza z dnia [...] marca 2021 r...
skarżącą, od decyzji Burmistrza Miasta ... z [...] marca 2021 r., nr [...], w przedmiocie określenia skarżącej zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości 'osoby...

I SA/Rz 634/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-16

Odwoławczego z dnia [...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy oprocentowania nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2010 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
'A' S.A. w W. zwrotu oprocentowania od powstałej nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2010 r. po uchyleniu decyzji Wójta Gminy z dnia [...] sierpnia 2015 r...

I SA/Ke 429/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-20

na interpretację indywidualną Wójta Gminy M. z dnia [....] 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza...
2017 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład bocznicy kolejowej Kopalnia W. na mocy art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach...

I SA/Rz 359/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-28

Mielca z dnia 5 kwietnia 2022 r. - nr Fn-Rp.310.43.2022, - nr Fn-Rp.310.44.2022 w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżone interpretacje, 2) zasądza...
podwyższonych stawek podatku od nieruchomości za 2018 r. (wynikających z § 1 pkt 1 lit. b oraz § 1 pkt 2 lit. c uchwały Rady Miejskiej w M. z [...] listopada 2017 r...

I SA/Rz 563/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-19

indywidualną Prezydenta Miasta z dnia [...] czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. 'A'sp. z o.o. z/s w M. (dalej: skarżąca, wnioskodawczyni...
dotyczy całej bocznicy kolejowej. Należąca do niej infrastruktura stanowi tylko część bocznicy. Dlatego obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży...

I SA/Rz 569/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-07

m2 według stawek właściwych jak dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co skutkowało przypisaniem do podatku kwoty 20.140 zł w związku...
go z przestrzeni oraz dach. Powołując się na liczne stanowiska judykatury wskazał, że powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od budynku uzależnione jest od faktu...

I SA/Rz 857/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-25

z dnia [...] lipca 2021 r., nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 roku 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego...
wysokość zobowiązania w podatku do nieruchomości za 2015 r. w wysokości 8.543 zł., Jak wynika z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonej decyzji po wydaniu decyzji z dnia...
1   Następne >   +2   +5   7