Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 3101/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-18

od nieruchomości - 18000 zł rocznie, podatku dochodowego - 1700 zł, składek KRUS - ok. 390 zł kwartalnie., W ocenie pełnomocnika, nawet w przypadku późniejszego zwrotu ściągniętej...
, faktury na zakup materiałów siewnych, decyzje w przedmiocie podatku od nieruchomości, formularze PIT-28 i PIT-28A za 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

V SA/Wa 1922/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

odzieży i obuwia - 200 zł oraz koszty przejazdów (do lekarzy i na zakupy) - 200 zł. Ponadto skarżący wydatkuje kwartalnie 140,61 zł tytułem podatku od nieruchomości...
zł tytułem podatku od nieruchomości,, - fakturę VAT za energię elektryczną,, - paragony fiskalne za zakup soczewek optycznych i leków,, - wydruk z elektronicznej księgi...

V SA/Wa 2850/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-22

- 100 złotych, Internet - 65 złotych, składka zdrowotna - 233 złotych, podatek od nieruchomości - 140 złotych za kwartał., W związku z tym, iż złożone oświadczenia okazały...
, iż miesięcznie ponosi następujące wydatki: wyżywienie 900 złotych, utrzymanie mieszkania (opał, energia elektryczna, gaz, telefon, Internet, podatek od nieruchomości, woda...

V SA/Wa 2600/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

z historią rachunku za ten sam okres,, 4) decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego za lata 2014 - 2015,, 5) dokumentów wskazujących na wysokość...
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego za te same lata. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowany jest także pogląd, iż posiadanie majątku...

V SA/Wa 103/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-14

do nich: podatek rolny i podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 304 zł rocznie (decyzja - nakaz płatniczy Wójta Gminy R. z [...] stycznia 2017 r. na łączne...
w postaci 20 kur, 5 kaczek, 50 gołębi i 3 królików., Do wydatków skarżący zaliczył: podatek - 400 zł, opłatę za energię elektryczną - 200 zł, ubezpieczenie - 400 zł i miesięczny...

V SA/Wa 563/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

przede wszystkim od ilości i jakości sprzedawanych towarów. Wskazała, iż nie posiada żadnych oszczędności, a jest zobowiązana do uiszczania stałych opłat: KRUS, podatek...
od nieruchomości, prąd oraz znacznych wydatków na paliwo. W ocenie skarżącej konsekwencje egzekucji kwoty 75.000 zł mogą być trudne do odwrócenia, a późniejszy zwrot tej kwoty...

V SA/Wa 3095/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

w wysokości 25.318,64 zł, wyciągi z trzech rachunków bankowych (każdy z ujemnym saldem zamknięcia); decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości...

V SA/Wa 233/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

podatku od nieruchomości. Do akt sprawy skarżący przedłożył:, - decyzję Wójta Gminy K. z [...] stycznia 2016 r. o ustaleniu łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2016...

V SA/Wa 231/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

podatku od nieruchomości. Do akt sprawy skarżący przedłożył:, - decyzję Wójta Gminy K. z [...] stycznia 2016 r. o ustaleniu łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2016...

V SA/Wa 230/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

podatku od nieruchomości. Do akt sprawy skarżący przedłożył:, - decyzję Wójta Gminy K. z [...] stycznia 2016 r. o ustaleniu łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2016...
1   Następne >   +2   +5   +10   28