Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 2111/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

r. 4 podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74 poz. 397)., Skarżący wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zarzucił rażące naruszenie:, art. 40 ust. 1...
osiągniętego dochodu (przychodu) uwidoczniona jest natomiast w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych...

VI SA/Wa 107/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-06

na podatek dochodowy od dochodów z upraw, chowu i hodowli w wysokości 3.173 zł, kwotę pierwszej zaliczki na 269 zł oraz miesięczną kwotę następnych zaliczek na, 264 zł...
20.217 zł, łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z upraw, chowu i hodowli w wysokości 3.083 zł, kwotę pierwszej zaliczki na 267 zł oraz miesięczną kwotę...

VI SA/Wa 108/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-06

na podatek dochodowy od dochodów z upraw, chowu i hodowli w wysokości 3.173 zł, kwotę pierwszej zaliczki na 269 zł oraz miesięczną kwotę następnych zaliczek na, 264 zł...
20.217 zł, łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z upraw, chowu i hodowli w wysokości 3.083 zł, kwotę pierwszej zaliczki na 267 zł oraz miesięczną kwotę...

VI SA/Wa 109/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-06

na podatek dochodowy od dochodów z upraw, chowu i hodowli w wysokości 3.173 zł, kwotę pierwszej zaliczki na 269 zł oraz miesięczną kwotę następnych zaliczek na, 264 zł...
20.217 zł, łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z upraw, chowu i hodowli w wysokości 3.083 zł, kwotę pierwszej zaliczki na 267 zł oraz miesięczną kwotę...

VI SA/Wa 1306/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z upraw, chowu i hodowli ustalono na 2.794 zł. Kwotę tę podzielono na miesięczne zaliczki (decyzja Naczelnika Urzędu...
2.479.755,28 zł, a koszty ich uzyskania wyniosły 2.453.319,32 zł. Natomiast z przedłożonych w przywołanej sprawie deklaracji w sprawie wymiaru zaliczek podatku...

VI SA/Wa 1307/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z upraw, chowu i hodowli ustalono na 2.794 zł. Kwotę tę podzielono na miesięczne zaliczki (decyzja Naczelnika Urzędu...
2.479.755,28 zł, a koszty ich uzyskania wyniosły 2.453.319,32 zł. Natomiast z przedłożonych w przywołanej sprawie deklaracji w sprawie wymiaru zaliczek podatku...

VI SA/Wa 1308/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z upraw, chowu i hodowli ustalono na 2.794 zł. Kwotę tę podzielono na miesięczne zaliczki (decyzja Naczelnika Urzędu...
2.479.755,28 zł, a koszty ich uzyskania wyniosły 2.453.319,32 zł. Natomiast z przedłożonych w przywołanej sprawie deklaracji w sprawie wymiaru zaliczek podatku...

II GSK 1174/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) za 2009 r. wyniosły nie 117.568.709,43 zł, ale 116.774.714,92 zł. Skarżący wniósł jednocześnie o przeprowadzenie...

VI SA/Wa 244/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

(spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), NSA podał, że zastosowanie powinny mieć w niej przepisy ustawy z dnia 1 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
, który stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów. Zauważył przy tym, iż z istoty podatku dochodowego wynika...

VI SA/Wa 108/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-06

[...] stycznia 2010 r. ustalające każdemu ze skarżących na 2010 r. dochód z upraw, chowu i hodowli na kwotę 20.715 zł, łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy...
[...] lutego 2011 r. ustalające każdemu ze skarżących na 2011 r. dochód z upraw, chowu i hodowli na kwotę 20.217 zł, łączną kwotę zaliczek na podatek dochodowy od dochodów...
1   Następne >   +2   5