Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

II SAB/Wa 610/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-30

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W myśl art. 3 § 2a i 3 p.p.s.a., sądy...

II SA/Lu 639/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-16

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23; dalej: 'K.p.a.') oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa') oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje...

II SA/Wa 1468/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organu podatkowego, przewidziane w tych przepisach, przysługują dyrektorowi archiwum...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz...

III SA/Gl 408/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-18

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...

I OSK 2660/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz...

II SA/Wa 1432/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

w uzasadnieniu decyzji pierwszoinstancyjnej, organ powołuje art. 47 ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 211 ze zm.), zupełnie niezauważając, że nie istnieje żadna...

II SA/Sz 550/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-13

, 996 i 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań...

II SA/Sz 551/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-13

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076 i 2105), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada...

I OSK 1745/16 - Wyrok NSA z 2017-02-01

., W zakresie dochodzenia środków na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji uprawnienia organu podatkowego wynikające z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

III OSK 1355/21 - Wyrok NSA z 2022-07-26

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji...