Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 1528/02 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2003-06-24

Ordynacja podatkowa nie przewiduje następstwa prawnego w wypadku osoby fizycznej będącej osobą trzecią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ i ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./. Decyzją z dnia 14...

I SA/Łd 225/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-11-07

zobowiązania podatkowego. Decyzje o rozłożeniu na raty zaległości, zgodnie z art. 49 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
./ mają bezpośredni wpływ na termin zapłaty, który zgodnie z treścią zarówno art. 51 Ordynacji podatkowej jak również art. 70 tej ustawy decyduje o statusie prawnym...

I SA/Łd 2190/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-06-13

egzekucyjną, o której podatnik został powiadomiony i zgodnie z treścią art. 70 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
przepisów prawa materialnego, a w szczególności:, - obrazę art. 70 par. 3 Ordynacji podatkowej przez przyjęcie, iż samo wystawienie tytułu wykonawczego w dniu 14 kwietnia 1997 r...

I SA/Łd 445/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-17

się to również, wobec jednoznacznej treści art. 318 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, do art. 193 tejże ustawy., Oznacza...
to, iż art. 193 ust. 6 Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do Inspektora Kontroli Skarbowej ze wszystkimi przewidzianymi tym przepisem konsekwencjami prawnymi. Naczelny...

I SAB/Łd 13/99 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1999-12-10

Art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. ustanawia kryteria podmiotowe i przedmiotowe możliwości...
Ł.-G. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 14 par. 4 ustawy Ordynacja podatkowa postanawia - odrzucić skargę. W skardze do NSA skarżący jako podmiot...

I SA/Łd 2137/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-19

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Zbysława J. na decyzję Izby...
decyzję Urzędu Skarbowego. W uzasadnieniu podano, że zgodnie z art. 67 par. 1 ordynacji podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem...

I SA/Łd 1449/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-11-28

Z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wynika, że jeżeli w ustawie tej jest mowa o podatkach, to rozumie...
oprocentowania i zwrotu opłaty prolongacyjnej. W uzasadnieniu decyzji Urząd stwierdził, że dopiero z chwilą dodania par. 3 do art. 72 Ordynacji podatkowej, tj. od dnia 5...

I SA/Łd 344/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-03-06

w O. nikogo nie zastali., W związku z powyższym w trybie art. 155 w związku z art. 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 924...
czynności kontrolnych. Ponadto w trybie art. 159 par. 1 pkt 6 Ordynacja podatkowa poinformowano podatnika o skutkach nie zastosowania się do wezwania., Jerzy F. wzywany...

I SA/Łd 1847/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-04-08

Przepis art. 54 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - wiąże nienaliczanie odsetek za zwłokę...
, natomiast zarzucił, że wysokość odsetek została wyliczona bez uwzględnienia okresów, za które nie nalicza się ich stosownie do art. 54 Ordynacji podatkowej. Podniósł...

I SA/Łd 230/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-01-16

Art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ dotyczy również biegu terminu płatności podatku, który podatnik...
jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić zgodnie z art. 47 par. 3 Ordynacji podatkowej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Dariusza S. na decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   53