Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

III SA/Łd 848/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-29

zł, zakup odzieży i materiałów codziennego użytku 100,00 zł, wywóz śmieci 28,00 zł, bieżące naprawy domu 80,00 zł, podatek od nieruchomości 289,92 zł, opłata adiacencka...
dostosowaną do swoich możliwości fizycznych, które są ograniczone przez choroby, a także, aby mieli gdzie mieszkać. Zaznaczył, że część dochodów pochłaniają także opłaty...

III SA/Po 947/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-24

ok. [...] zł (faktura VAT na kwotę [...] zł za okres 30.06.2012-27.08.2012). Zatem łączna wysokość miesięcznych wydatków z tytułu opłat wynosi ok. [...] zł. Ponadto zobowiązany...
zobowiązania z tytułu podatków, tj. podatek adiacencki z miesięczną ratą w wysokości [...] zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie [...] zł. Z wyjaśnień zobowiązanego...

III SA/Po 883/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-12

ok. [...] zł (faktura VAT na kwotę [...] zł za okres [...]2012)., Zatem łączna wysokość miesięcznych wydatków z tytułu opłat wynosi ok. [...] zł. Ponadto zobowiązany wskazał...
, tj. podatek adiacencki z miesięczną ratą w wysokości [...] zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie [...] zł. Spłaca kredyt w ratach po [...] zł. Z wyjaśnień...