Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 134/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-19

bez uiszczenia należności podatkowych. Uzyskany olej smarowy bez opłaconej akcyzy, jak również podatku VAT umożliwiał wprowadzenie go do obrotu z zastosowaniem korzystnych cen...
zapewniających łatwą jego sprzedaż, gdyż z uwagi na właściwości oleju smarowego, mógł on być wykorzystywany, jako olej napędowy., W dniu [...] r. funkcjonariusz celny...

III SA/Gl 140/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-19

. Uzyskany olej smarowy bez opłaconej akcyzy, jak również podatku VAT umożliwiał wprowadzenie go do obrotu z zastosowaniem korzystnych cen zapewniających łatwą...
jego sprzedaż, gdyż z uwagi na właściwości oleju smarowego, mógł on być wykorzystywany, jako olej napędowy., W dniu 12 kwietnia 2016r. funkcjonariusz celny prowadzący sprawę...

VI SA/Wa 1196/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

wykorzystywany w całości w procesie produkcji olejów smarowych jako półprodukt. Przedmiotowy olej będzie przemieszczany z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy...
oleju smarowego. Po wyprodukowaniu oleju smarowego wyrób gotowy zostanie sprzedany skarżącej. Olej smarowy jako wyrób gotowy, wytworzony z oleju gazowego niespecyfikowanego...

VI SA/Wa 2316/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej napędowy, a nie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przywozu...
jej działalności jest produkcja olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej napędowy, a nie wykonywanie działalności...

VI SA/Wa 1202/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

) następujących wyrobów: oleje smarowe (CN: 2710 19 91, 2710 19 99), uniwersalne preparaty smarowe (CN 3403 19 10), impregnatory (CN 2710 19 29). Produkcja (wytwarzanie) ww. wyrobów...
być produkowane (wytwarzane) w składzie podatkowym stanowiły:, - oleje smarowe (CN: 2710 19 91, 2710 19 99),, - uniwersalne preparaty smarowe (CN 3403 19 10...

I SA/Wr 1179/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-20

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia z urzędu: sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6...

I SA/Wr 1180/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-20

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia z urzędu: sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6...

I SA/Go 316/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-28

na prowadzenie składu podatkowego o nowy wyrób akcyzowy - olej smarowy [...] o kodzie CN 27101991. Wniosek został uzupełniony w dniu 14 września 2016 r., Postępowanie w sprawie...
obrotu. Przywożone wyroby stanowią jedynie surowiec zużywany do produkcji olejów smarowych, a więc nie jest paliwem silnikowym. Podmiot na rzecz którego Strona dokonuje...

I SA/Ke 467/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

był z olejami smarowymi lub preparatami antykorozyjnymi, a następnie dalej był wprowadzany do obrotu jako pełnowartościowy olej napędowy. W toku kontroli podatkowej...
ponadto był mieszany z olejami smarowymi, preparatami antykorozyjnymi i wprowadzony do obrotu jako pełnowartościowy olej napędowy. Okoliczność mieszania znajduje...

I SA/Wr 373/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-21

nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w komparycji postanowienia Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   4