Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 533/17 - Wyrok NSA z 2020-01-24

była również dostawa. Dokumenty CMR strona przesłała na płycie DVD. Oleje smarowe zakupione w spółce B. dostarczane były bezpośrednio do magazynu podatnika lub pod adres...
i do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, poprzez błędne przyjęcie, że oleje smarowe będące...

III SA/Gl 988/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-27

): B Sp. z o.o. w likwidacji oraz C ustalono, że oleje i preparaty smarowe przez nich kupowane były wyłącznie w ramach nabyć wewnątrzwspólnotowych, a następnie odsprzedawały...
, a więc jako oleje smarowe silnikowe, hydrauliczne i przekładniowe (objęte stawką akcyzy na terytorium kraju 1180 zł/1000 litrów). Pozostałe wyroby zaklasyfikowano...

I GSK 1951/19 - Wyrok NSA z 2020-05-28

z 29 maja 2014r. firmy S. Sp. z o.o., z którego wynikało, że oleje smarowe S. są klasyfikowany do kodu CN 2710 19 81. Inne analizowane przez organy podatkowe dowody, tj...
podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych: w pkt I. uchylił zaskarżoną decyzję; zaś w pkt II. zasądził zwrot kosztów postępowania...

I SA/Sz 287/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-26

, bazowe i procesowe)., Strona nabywa i oferuje do sprzedaży jako dystrybutor: asfalty (lepiszcze asfaltowe) - o kodzie: CN 2713 20 00; oleje naftenowe smarowe - o kodach: CN...
. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.). Oleje naftenowe, których podgrupą są oleje smarowe, nie są olejami napędowymi (paliwami), a ich zastosowanie ogranicza się do zalewania...

V SA/Wa 1907/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

pozycji 2710 w pełni odzwierciedla cechy wyrobu, a brzmienie podpozycji CN 2710 19 81 - oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe, szczegółowo...
do 2710 19 48), oleje opałowe (CN od 2710 19 51 do 2710 19 68) i oleje smarowe oraz pozostałe oleje (CN od 2710 19 71 do 2710 19 99). Przeprowadzone badania...

I GSK 484/17 - Wyrok NSA z 2020-01-16

kwocie 22.665 zł., zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego produktów energetycznych - mineralnych olejów smarowych i produktów technologicznych wykorzystywanych...
- olejów smarowych o kodach CN 2710 1971, 2710 1981, 2710 1999, w związku z czym brak jest podstaw do stwierdzenia, że doszło do rażącego naruszenia prawa., WSA...

III SA/Gl 821/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

była działalność gospodarcza w zakresie produkcji olejów smarowych. W związku z prowadzoną działalnością podatnik dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego o kodzie...
ten był przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Nabyty olej napędowy wykorzystywany był do produkcji oleju smarowego (CN 27101999), który następnie w ramach dostaw...

III SA/Łd 819/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar...
składającego się z pojazdu samochodowego o nr rejestracyjnym [...] i z przyczepy o nr rejestracyjnym [...], przewożącego olej napędowy (kod CN 2710). Podmiotem wysyłającym...

III SA/Łd 820/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar w postaci benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego o kodzie CN 2710...
o nr rejestracyjnym [...], przewożącego olej napędowy (kod CN 2710). Podmiotem wysyłającym i jednocześnie przewoźnikiem była skarżąca spółka. Kontrola została...

III SA/Łd 821/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar w postaci benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego...
o nr rejestracyjnym [...] i z przyczepy o nr rejestracyjnym [...], przewożącego olej napędowy (kod CN 2710). Podmiotem wysyłającym i jednocześnie przewoźnikiem była skarżąca spółka...
1   Następne >   3