Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 38/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-07

. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017r. poz. 43), dalej: 'u.p.a.'. Organ wyjaśnił, że Spółka zmieniając przeznaczenie nabytego oleju smarowego na olej napędowy, weszła w posiadanie...
, Spółka J., (w 2012r. A. Sp. z o.o.) w 2012r. weszła w posiadanie oleju smarowego, który następnie wprowadziła do obrotu jako olej napędowy bez uiszczenia należnego...

I SA/Kr 300/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-26

ropopochodnych zgodnie z wydanym przez Urząd Skarbowy zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego. Aktualnie spółka nabywa komponenty do produkcji olejów smarowych - olej...
jednostkowych lub do autocysterny wg zamówienia odbiorcy., Wytworzone przez wnioskodawcę produkty - oleje smarowe (kody CN 2710 19 91-99) podlegają odsprzedaży na rzecz...

III SA/Gl 807/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-16

) wytwarza olej smarowy [...] o kodzie CN 2710 19 99, który nie jest wykazany w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. Wykonywane przez nią usługi przerobu...
ze składników będącego z grupy olejów napędowych w celu wytworzenia oleju smarowego,, - pominięcie ustalenia charakteru całego świadczenia, tj. czy jest to usługa...

I SA/Wr 1205/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-18

z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: sprostować z urzędu błędne oznaczenie daty wydania orzeczenia, zawarte w komparycji postanowienia...
Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] 2017 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych., W komparycji powyższego orzeczenia została...

III SA/Wr 805/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-21

, do których zaliczają się m.in. oleje smarowe., Charakter i cel tego środka uzasadniają zarazem ustawowy zapis o natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie zarządzenia...
może i najczęściej jest wydawane właśnie w związku z przewozem paliw oraz olejów smarowych i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami wrażliwymi...

I SA/Wr 1130/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SA/Gl 1106/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

z przewozem paliw oraz olejów smarowych i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami wrażliwymi, do których zaliczają się m.in. oleje rzepakowe...
. z o.o. oraz naczepę ciężarową należącą do R.S., kierowany przez A.F., którym przewożono olej techniczny w ilości 24790 kg w oparciu o dokument przewozowy CMR bez numeru...

III SA/Gl 1105/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-04

. Zarządzenie konwoju może i najczęściej jest wydawane właśnie w związku z przewozem paliw oraz olejów smarowych i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót...
tzw. towarami wrażliwymi, do których zaliczają się m.in. oleje rzepakowe., W rozpoznawanej sprawie organ wydając decyzję o zarządzeniu konwoju towaru zobowiązany...

III SA/Gl 648/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-28

i oleju bazowego, które nie są standardowymi dodatkami do handlowych olejów napędowych (właściwe dla olejów smarowych). Wg dokumentów przedstawionych przez spółkę olej napędowy...
i prawnym., M. i S. C. prowadzą działalność gospodarczą pod firmą ,,A’’ s.c. M. C. i S. C. W ramach tej działalności sprzedają olej napędowy i benzynę na stacji paliw w M...

I SA/Go 222/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-08

i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami wrażliwymi, do których zaliczają się m.in. oleje smarowe., Charakter i cel tego środka uzasadniają...
wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Zarządzenie konwoju może i najczęściej jest wydawane właśnie w związku z przewozem paliw oraz olejów smarowych...
1   Następne >   +2   4