Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1833/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-11

przez skarżącego, był olej smarowy '[...]', kod CN 27101999, w ilości 23440 kg. Ustalono też, że przewoźnikiem był skarżący prowadzący działalność pod nazwą 'D' D. T. Z uwagi...
węglowodorowa charakterystyczna dla olejów smarowych z dodatkiem oleju bazowego. Stwierdzono obecność metylowych kwasów tłuszczowych, które są stosowane m.in. jako biokomponenty...

I SA/Kr 1261/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-16

ze zgłoszeniem jako podatnik VAT w Polsce - podmiot ten wytwarzał olej smarowy, podzlecając tę czynność A. sp. z o.o., prowadzącej skład podatkowy w Polsce. Działania D...
. korzystała przy wytwarzaniu oleju smarowego, był miejscem stałym. Odpowiednie zaplecze personalne i techniczne umożliwiało przerób surowców na produkt końcowy, tj. olej...

III SA/Wa 1215/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-14

we W. zaklasyfikował wyrób do wnioskowanego przez Spółkę kodu CN 3403 99 00 obejmującego pozostałe preparaty smarowe, niezawierające olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów...
Nomenklatury Scalonej i zgodna jest z brzmieniem pozycji 3403 WTC oraz kodu CN 3403 99 00, obejmującego pozostałe preparaty smarowe, niezawierające olejów ropy naftowej lub olejów...

III SA/Wa 1214/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-14

jest z brzmieniem pozycji 3403 WTC oraz kodu CN 3403 99 00, obejmującego pozostałe preparaty smarowe, niezawierające olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych...
, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych'. Mając powyższe na uwadze oraz obiektywne cechy, właściwości produktu...