Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 850/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-21

i wyprodukowanymi z nich olejami smarowymi, obszar ten stanowi jeden z obszarów wysokiego ryzyka naruszeń przepisów prawa podatkowego. Ponadto brak wskazania przez Spółkę...
z obowiązującym porządkiem prawnym. Zaznaczyć przy tym trzeba, że skala nieprawidłowości w obrocie olejami napędowymi i wyprodukowanymi z nich olejami smarowymi powoduje...

I SA/Bk 330/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-03

nr rej. [...]. Z okazanych w trakcie kontroli dokumentów (CMR i certyfikat jakości) wynikało, iż wskazaną cysterną z Łotwy do Niemiec miał być przewożony olej smarowy...
'Schmierol LB8' o kodzie CN 27101999 w ilości 30.010 kilogramów. W wyniku kontroli ustalono, że wskazaną cysterną zamiast deklarowanego oleju smarowego przewożono olej napędowy...

II SA/Go 584/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-02

jednostkowych. Organ wskazał, że do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony...
do Polski przez przewoźnika T. sp. z o.o. Powyższym środkiem transportowym przewożono olej palmowy rafinowany, o kodzie CN 1511 w ilości 15110 kg. W toku przeprowadzonej...

II SA/Go 797/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-28

. Do tego katalogu należy m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Zgodnie...
spółkę. Powyższym środkiem transportowym przewożono z Niemiec do Polski olej termiczny (Fragoltherm Q-32-N) o masie 22.140 kg, klasyfikowany do kodu CN 2710. W toku...

II SA/Go 100/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-17

silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar - olej sojowy surowy w ilości 24,000 kg, klasyfikowany do kodu...
o nr rej. [...] wraz z naczepą ciężarową o nr rej. [...], którego kierowcą był P.K.. Przewoźnikiem towaru o nazwie olej sojowy surowy w ilości 24.000 kg, klasyfikowanym do kodu...

III SA/Gl 492/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-19

składnikami handlowych olejów napędowych dodatki te są charakterystyczne dla olejów smarowych typu: oleje niskolepkościowe, oleje ceramiczne, oleje do form., Z kolei...
[...], tj. [...] litrów, a po przyjęciu gęstości wynoszącej 860 kg/m3 (Zgodnie z PN-C-96024 oleje opałowe lekkie dzielą się na dwa gatunki: L-1 - o gęstości w temp. 15°C 860...