Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 463/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

, przepływu oraz kontrolowania - dalej zwaną: 'Dyrektywą Horyzontalną'. Powyższe oznacza, że przedmiotowe nabyte wewnątrzwspólnotowo oleje smarowych podlegają opodatkowaniu...
, że na mocy § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rozporządzenie M.F. z 22 kwietnia 2004 r., oleje smarowe są wyrobami zharmonizowanymi objętymi stawką podatku akcyzowego...

I SA/Sz 461/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

wewnątrzwspólnotowo, oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wg stawki, 1 180 zł/ 1 000 I na mocy § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia...
o stawkę podatku akcyzowego organ uznał, że na mocy § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rozporządzenie M.F. z 22 kwietnia 2004 r., oleje smarowe są wyrobami zharmonizowanymi...

I SA/Sz 462/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

oleje smarowych podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wg stawki, 1 180 zł/ 1 000 I na mocy § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r...
o stawkę podatku akcyzowego organ uznał, że na mocy § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rozporządzenie M.F. z 22 kwietnia 2004 r., oleje smarowe są wyrobami zharmonizowanymi...

I SA/Sz 460/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-07

oraz kontrolowania - dalej zwaną: 'Dyrektywą Horyzontalną'. Powyższe oznacza, że przedmiotowe, nabyte wewnątrzwspólnotowo, oleje smarowe podlegają opodatkowaniu...
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rozporządzenie M.F. z 22 kwietnia 2004 r., oleje smarowe są wyrobami zharmonizowanymi objętymi stawką podatku akcyzowego w wysokości, 1 180...

VI SA/Wa 382/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

bazowych o kodzie CN [...]) o kodach CN: [...]; oraz preparatów smarowych o kodach CN: [...]. Do wytwarzania ww. wyrobów Spółka bezpośrednio zużywa, m.in. oleje napędowe...
). W sytuacji zatem, gdy dany wyrób (w tym przypadku olej napędowy) będzie wykorzystywany wyłącznie jako surowiec do produkcji innych wyrobów (olejów smarowych i preparatów...

VI SA/Wa 793/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

o zapasach., Jak podała spółka, skutkiem uznania, że olej smarowy, czy też jakikolwiek inny produkt ropopochodny, w skład którego wchodzi olej napędowy (uznany literalnie...
właściwościach fizykochemicznych niż ropa naftowa lub paliwa., Jak wyjaśnił Minister, wyniki wykładni językowej definicji legalnych takich pojęć jak 'paliwa', 'oleje...

I SA/Wr 2100/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-17

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia...

I SA/Wr 647/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-16

we W. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia: oddalić wniosek. W sprawie, strona...

I SA/Wr 645/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-17

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia: odrzucić wniosek. Postanowieniem z dnia 12.09.2016 r...

I SA/Wr 646/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-17

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia: odrzucić wniosek. Postanowieniem z dnia 12.09.2016 r...
1   Następne >   3