Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Po 181/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-17

lokalu. Nie ujawniono źródeł przychodów córki. Wątpliwości budzi oświadczenie o braku nieruchomości, skoro załącznik powołany do wniosku o prawo pomocy sugeruje, że przeciwko...
miesięczny brutto określiła 1.600 zł). Do oświadczenia majątkowego załączono PIT-11, który dokumentuje roczne przychody Skarżącej z jednego źródła przychodu na kwotę 4.500 zł...

III SA/Po 180/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-17

lokalu. Nie ujawniono źródeł przychodów córki. Wątpliwości budzi oświadczenie o braku nieruchomości, skoro załącznik powołany do wniosku o prawo pomocy sugeruje...
miesięczny brutto określiła 1.600 zł). Do oświadczenia majątkowego załączono PIT-11, który dokumentuje roczne przychody Skarżącej z jednego źródła przychodu na kwotę 4.500...

III SA/Po 179/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-17

lokalu. Nie ujawniono źródeł przychodów córki. Wątpliwości budzi oświadczenie o braku nieruchomości, skoro załącznik powołany do wniosku o prawo pomocy sugeruje...
miesięczny brutto określiła 1.600 zł). Do oświadczenia majątkowego załączono PIT-11, który dokumentuje roczne przychody Skarżącej z jednego źródła przychodu na kwotę 4.500...

II SA/Sz 6/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-21

źródłach przychodów, zaświadczenia z kilku urzędów skarbowych o terminowym uiszczaniu podatku od gier., Postanowieniem z dnia [..] r. Dyrektor Izby Skarbowej wyznaczył nowy...
przychodu. W trakcie postępowania strona nie wykazała, że Spółka B. nabyła udziały w Spółce A. za środki pieniężne pochodzące z legalnych źródeł. Tym samym nie został...

I SA/Po 1030/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-17

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w kwocie [...] zł - w części ustalającej zobowiązanie podatkowe w wysokości przewyższającej kwotę...
od przychodów z innych źródeł za 2004 r. - w kwocie [...] zł dokonał zajęcia rachunku bankowego w Banku [...] w J. W wyniku wskazanej czynności egzekucyjnej wyegzekwowano kwotę...

I SA/Łd 730/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-21

za zaległości podatkowe spółki (art. 116 § 1 O.p.( lub w sprawach zobowiązań z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach (art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)., Skoro zaś w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym nie ma takiego przepisu...

I SA/Łd 728/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-07

za zaległości podatkowe spółki - art. 116 § 1 ordynacji podatkowej lub w sprawach zobowiązań z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach - art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., Skoro zaś w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym nie ma takiego...

II SA/Sz 1247/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-11

w ujawnionych źródłach przychodu na wydatki związane z nabyciem udziałów., Pismami z dnia [...] r. organ podatkowy wezwał Spółkę 'M' o wskazanie z jakich środków wspólnicy...
, że środki pieniężne będące w dyspozycji wspólnika 'M' Spółki pochodzą z legalnych źródeł przychodów. Tym samym nie został określony warunek z art. 27a pkt 1 ustawy...

III SA/Łd 580/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-24

podatkowego (tutaj odmiennie można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego...
na rachunkach bankowych i wygasają po upływie ustawowych terminów (por. art. 70 O.p.). Kryterium różnicującym sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku...

III SA/Łd 579/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-24

odmiennie można by było potraktować, np. osoby obciążone podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów i osoby, które przez pomyłkę dokonały błędnego samoobliczenia podatku...
i wygasają po upływie ustawowych terminów (por. art. 70 O.p.). Kryterium różnicującym sytuację podatników nie jest ani źródło powstania obowiązku podatkowego (tutaj...
1   Następne >   +2   +5   +10   100