Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OZ 957/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

, wnioskodawca nadesłał dokumenty potwierdzające fakt zaprzestania z dniem 2 września 2012 r. prowadzenia działalności gospodarczej. Przedłożył również kopię księgi przychodów...
księgi przychodów i rozchodów z okresu od czerwca do sierpnia 2012 r. wynika, że w rozliczeniu za sierpień w poz. [...] ujęto wydatek 'rozliczenie przebiegu pojazdu...