Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Wa 454/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-19

nie gromadzi., 4. Odpowiedź na zadane pytania z pkt 3 i pkt 7 prowadzi do ujawnienia wynagrodzenia poszczególnych osób, co stoi w sprzeczności z przepisami kodeksu pracy., 5...
również, że nawet w przypadku przetworzenia powyższych informacji, to mając na uwadze jego strukturę (łącznie 10 stanowisk kierowniczych), doszłoby do ujawnienia...

I OSK 290/17 - Wyrok NSA z 2017-09-27

z ujawnieniem żądanej informacji w BIP. Nie zawsze jednak wskazanie podmiotowi żądającemu informacji publicznej strony BIP jako jej źródła, będzie jednoznaczne...
, jeżeli została ona ujawniona w BIP, podczas gdy zgodnie z utrwalonym w doktrynie stanowiskiem nieudostępnienie takiej informacji przez organ jest możliwe nie tylko pod warunkiem...

II SAB/Bk 102/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-02-20

jako źródło dochodu bowiem z uwagi na jego przewlekła chorobę osiąga wyłącznie dochód z zasiłku chorobowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył...
referendarz sądowy przyznał prawo pomocy w pełnym zakresie (postanowieniem z dnia 15 listopada 2016 r.)., Po wydaniu powyższego postanowienia ujawniono okoliczności rzutujące...

II SO/Bk 34/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-17

. Źródło miesięcznego dochodu skarżącego stanowi dochód z gospodarstwa rolnego w kwocie 557,60 zł. Wskazał, że jest osobą przewlekle chorą, wymagającą stałego leczenia...
również z tego tytułu dochody, czego nie ujawnił ani we wniosku, ani w sprzeciwie. W ocenie Sądu również przedłożony protokół z oszacowania strat w gospodarstwie skarżącego z powodu suszy...

II SAB/Go 23/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-13

majątkową, brakiem jakichkolwiek źródeł dochodu oraz miejsca zamieszkania. Natomiast w części dotyczącej przyznania zasiłku celowego na zakup biletu komunikacji miejskiej...
na zakup biletów. Jest to zasiłek celowy, tym samym w części dyspozycyjnej decyzji jakie zostały wydane nie zachodzi konieczność potrzeby ujawnienia takiego rozstrzygnięcia...

II SAB/Go 26/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

w wysokości 300 zł., Powyższy wniosek T.C. uzasadnił trudną sytuacją majątkową, brakiem jakichkolwiek źródeł dochodu oraz miejsca zamieszkania. Natomiast w części dotyczącej...
wydane nie zachodzi konieczność potrzeby ujawnienia takiego rozstrzygnięcia. W dalszej części uzasadnienia odpowiedzi na skargę przedstawiono sytuację skarżącego i przesłanki...

II SAB/Bk 83/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-27

a treść wniosku dotyczyła ujawnienia sposobu rozdysponowania środków publicznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej co do zasady...
, nieistniejącą dotychczas w przyjętej ostatecznie treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego...

II SAB/Go 27/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-06

, brakiem jakichkolwiek źródeł dochodu, nie posiadaniem miejsca zamieszkania. Wniosek, w części dotyczącej przyznania zasiłku celowego na zakup biletów komunikacji...
dyspozycyjnej decyzji, jakie zostały wydane nie zachodzi konieczność potrzeby ujawnienia takiego rozstrzygnięcia. W dalszej części uzasadnienia odpowiedzi na skargę...

II SAB/Go 25/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-06

majątkową, brakiem jakichkolwiek źródeł dochodu, nie posiadaniem miejsca zamieszkania. Wniosek w części dotyczącej przyznania zasiłku celowego na zakup biletów komunikacji...
wydane nie zachodzi konieczność potrzeby ujawnienia takiego rozstrzygnięcia. W dalszej części uzasadnienia odpowiedzi na skargę przedstawiono sytuację majątkową skarżącego...

II SAB/Bk 93/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-20

nie podlegają ujawnieniu i stanowią dobro prawem chronione. Osobami w Gminie, których wynagrodzenie podlega upublicznieniu są wójt, sekretarz, skarbnik oraz kierownicy...
w formie premii lub nagród, ich wysokości oraz źródła pozyskania środków na te wynagrodzenia , a takich informacji, jak sam przyznał pełnomocnik organu na rozprawie...
1   Następne >   2