Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

III SA/Kr 942/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-08-22

, które zwyczajowo sprzedawane są na sztuki, natomiast w toku kontroli przeprowadzonej w K. ujawniono brak ilości składnika głównego /zużytego surowca/ w przypadku oferowanych w cenniku...
skierował wystąpienie pokontrolne zawierające stwierdzone uchybienie oraz wniosek do jego usunięcia. Nadto organ podał, że w przypadku ujawnienia podczas następnych kontroli...

IV SA 2113/01 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-20

Inspektorat Państwowej Inspekcji Handlowej w [...] w dniach [...] -[...] marca 1998r. przeprowadził kontrolę w Spółce Cywilnej 'C.' ul. [...] w W., w toku której ujawnił...
przyjęcia wyrobu do certyfikacji. Nadto przepisy postanowienia nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, mają jedynie charakter instrumentalny., Wojewódzki Sąd...