Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-31

wartościowych ani dochodów, wnioskodawca faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych...
bez prawa do zasiłków. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu (...) a jedynie pomoc w konsumpcyjnym źródle utrzymania strony przez prowadzenie...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-06

majątkowa. Wywodząc, że jest osobą ubogą, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, skarżący faktycznie nie ujawnił źródła utrzymania...
Sądu, w piśmie z dnia 25 kwietnia 2012 r. skarżący stwierdził, że nie posiada żadnych źródeł dochodu i tym samym nie ma źródła utrzymania. Z tego też względu...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

wnioskodawca, podnosząc, że jest osobą prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe, która nie posiada jakichkolwiek zasobów pieniężnych oraz dochodów, nie ujawnił źródła...
października 2012 r. i odpowiedź wnioskodawcy z dnia 26 października 2012 r. wraz z załącznikami., W piśmie tym wnioskodawca podniósł, iż 'nie posiada źródeł dochodu i tym samym...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-07

nie ujawnił źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych wydatków, w tym związanych z posiadaniem wykazanych nieruchomości. Podał wprawdzie, że wszelkie wydatki...
w kwocie 367,86 zł zostały bezterminowo zablokowane przez komornika. Wskazał, że posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła dochodu, a jedynie pomoc w konsumpcyjnym...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-04

, która nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani dochodów, faktycznie nie ujawnił on źródła utrzymania siebie i źródła finansowania ponoszonych...
. Wskazał, iż 'posiadana nieruchomość rolna nie stanowi źródła zarobkowania i dochodu (...) a jedynie (...) pomoc w zaspokojeniu jego potrzeb wyżywieniowych bieżących...

IV SA/Wr 131/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-06

nie są wydawane w wyniku przeprowadzenia postępowania jurysdykcyjnego, lecz w związku z ujawnionymi w czasie kontroli nieprawidłowościami. Kontrola ta nie jest przeprowadzana w trybie...
daną czynność. Uprawnienie lub obowiązek nałożony mocą takiego aktu lub czynności ma źródło w normach prawa bezwzględnie wiążącego., Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.o.z....

II SA/Gd 218/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-14

ochrony zabytków w wymagany przepisami sposób wykazał, że budynek dawnej, Fabryki wykazuje cechy normatywne zabytku, a przyjęty za podstawę tej oceny ujawniony stan...
budynku, uwzględniająca jego stan techniczny, w tym zniszczenia, jako dokument całkowicie abstrahujący od oceny wartości zabytkowych, nie mógł stanowić przydatnego źródła...

IV SA/Po 352/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-14

ze źródeł historycznych oraz dokumentów wynika, że co najmniej do roku 1901 w miejscu, w którym aktualnie znajduje się przedmiotowy budynek znajdował się dawny ogród, park...
atmosferycznych. Stwierdzono silne zawilgocenie i przesiąknięcia - w części pomieszczeń 3 i 4 kondygnacji zalegała na drewnianych stropach woda. Ujawniono pęknięcia ścian, wypłukane...

IV SA/Wr 629/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-22

postępowania jurysdykcyjnego, lecz w związku z ujawnionymi w czasie kontroli nieprawidłowościami. Dlatego też - w ocenie skarżącego- analogicznie należy potraktować...
mocą takiego aktu lub czynności ma źródło w normach prawa bezwzględnie wiążącego. Akt od czynności, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. odróżnia...

IV SA/Wr 628/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-22

postępowania jurysdykcyjnego, lecz w związku z ujawnionymi w czasie kontroli nieprawidłowościami. Dlatego też - w ocenie skarżącego- analogicznie należy potraktować zalecenia...
takiego aktu lub czynności ma źródło w normach prawa bezwzględnie wiążącego. Akt od czynności, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. odróżnia jego sformalizowany...
1   Następne >   2