Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Wr 3943/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-21

., Wobec faktu, że z karty rejestracji pojazdu wynikało, że samochód jest dużym samochodem z 10 miejscami dla pasażerów a dołączona przez stronę ocena techniczna...
dokumentów [...]. Nie można uznać by wiążącą wskazówką dla organów celnych w zakresie klasyfikacji taryfowej była [...] karta pojazdu. Zgodne natomiast z organami...

GSK 1382/04 - Wyrok NSA z 2005-01-31

bowiem samochód ciężarowy, co wynika bowiem z załączonych do SAD-u dokumentów w postaci karty pojazdu oraz ekspertyzy DEKRA. Również w Niemczech przedmiotowy samochód...
w tym dniu obowiązujących. Zdaniem skarżącego, w dniu przyjęcia zgłoszenia towarem był samochód ciężarowy, co wynikać ma z załączonych do SAD-u dokumentów w postaci karty...

I SA/Po 349/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-09-15

, naruszenie art. 180 i nast. O.p. poprzez pominięcie w rozstrzygnięciu dowodów w postaci karty pojazdu, faktury zakupu, opinii z dnia [...]. Rozwijając odwołanie wskazał...
8704 31 99 9. Do zgłoszenia celnego załączono m.in. fakturę z dnia [...] nr [...] dotyczącą zakupu pojazdu, opinię techniczną z dnia [...]. Po przeprowadzeniu rewizji...

I SA/Kr 321/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-06-15

ten został wprowadzony na polski obszar celny przez R. O. - Prezesa Zarządu niemieckiej firmy '[...]', który posiada kartę stałego pobytu w [...]. Pojazd został...
poza polskim obszarem celnym (R. O. posiadający kartę stałego pobytu w [...])., Nie kwestionowany w sprawie jest również fakt, że w dniu [...] 1999 r wskazanym pojazdem...

IV SA/Po 187/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-21

Celnego w O. wskazał, że zakres obowiązków i uprawnień kierownika zmiany M. W. został określony w pkt IV Kart zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wydanych...
obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wykonujących czynności kierujących zmianą pod nieobecność kierownika zmiany w pkt II.2 i 3.5 Karty. W tym zakresie funkcjonariusze...

IV SA/Po 189/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-21

Celnego w O. wskazał, że zakres obowiązków i uprawnień kierownika zmiany M. W. został określony w pkt IV Kart zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wydanych...
obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wykonujących czynności kierujących zmianą pod nieobecność kierownika zmiany w pkt II.2 i 3.5 Karty. W tym zakresie funkcjonariusze...

IV SA/Po 188/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-21

w O. wskazał, że zakres obowiązków i uprawnień kierownika zmiany M. W. został określony w pkt IV Kart zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wydanych na podstawie...
i uprawnień funkcjonariuszy wykonujących czynności kierujących zmianą pod nieobecność kierownika zmiany w pkt II.2 i 3.5 Karty. W tym zakresie funkcjonariusze posiadali...

IV SA/Po 742/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-21

obowiązków i uprawnień Kierownika Zmiany jest określony w Kartach zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wydanych na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Celnego...
. W piśmie z dnia 14 grudnia 2005 r. Naczelnik Urzędu Celnego w O. określił, iż Kierownik Zmiany był upoważniony do podpisania decyzji na podstawie pkt I.1.D Karty zakresu...

I SA/Po 869/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-10-13

z zaświadczeniem o wymeldowaniu pojazdu, został wyrejestrowany, a następnie zgłoszony w niemieckim urzędzie celnym do procedury wywozu, czego potwierdzeniem jest karta 3...
prawnej towaru. Na podstawie przeprowadzonej rewizji celnej stwierdził, iż objęty decyzją pojazd marki Volkswagen LT 3T z 1997r. posiada wywiercone w podłodze otwory...

IV SA/Po 191/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-30

[...] listopada 2001 r. nr [...], Zastępca naczelnika Urzędu Celnego w O. wskazał, że zakres obowiązków i uprawnień kierownika zmiany A. G. jest określony w Kartach zakresu...
r. -Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.)., W zakresie ustalonym dla kierownika zmiany w pkt IV Karty, funkcjonariusz posiadał uprawnienia do podejmowania...
1   Następne >   3