Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 1389/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-10

. zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw...
Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu...

V SA/Wa 1036/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

zawarł stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny...
w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi...

V SA/Wa 1037/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-29

zawarł stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny...
w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi...

II OSK 1534/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-25

legitymacji do wniesienia skargi, pomimo, że posiadał on interes prawny do wniesienia skargi i należy on do kręgu podmiotów określonych w tym przepisie, w szczególności z uwagi...
. art. 50 § 1 p.p.s.a. poprzez odmówienie skarżącemu legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skarżący swój interes prawny wywodzi z faktu, że pozostaje...

V SA/Wa 1036/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

ma on interes prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy...
jej interesu prawnego, zaś z uwagi na zgłoszenie swojego udziału w postępowaniu przed organem drugiej instancji, spółka jest również stroną niniejszego postępowania., Postanowieniem...

V SA/Wa 1037/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu...
i poczyniła znaczne nakłady związane z zatrudnieniem cudzoziemca. Tym samym oczywistym jest, że spółka jako pracodawca ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy, a ponadto...

V SA/Wa 1072/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-17

, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę (Firmę H. 'J.' S.A. - dop. Sądu), albowiem ma on interes prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił...
, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi na zgłoszenie swojego...

V SA/Wa 1035/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny w rozstrzygnięciu...
tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi...

V SA/Wa 1032/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę H. 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił...
, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi na zgłoszenie swojego udziału...

V SA/Wa 1074/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-04

zawarł stwierdzenie, iż jako uczestnika postępowania 'wskazuje (...) swojego pracodawcę [Firmę Handlową 'J.' S.A. - dop. Sądu], albowiem ma on interes prawny...
w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu prawnego, zaś z uwagi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100