Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SAB/Bk 90/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-13

ze skargi Sz. K. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Skarga została wywiedziona na podstawie...
o udzielenie której zwrócił się do Ośrodka nie ma charakteru informacji publicznej. Dotyczy sprawy indywidualnej, która została rozpatrzona w postępowaniu...

II SAB/Lu 121/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-25

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dalej: organ) w rozpoznaniu jej wniosku z [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej., Skarżąca zażądała zobowiązania...

II SA/Łd 788/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-02

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie udzielenia w części odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej p o s t...
od ww. decyzji, zarzucając naruszenie art. 4, art. 13 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej w związku z brakiem częściowej...

II SAB/Bd 103/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-18

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do załatwienia punktu 3 wniosku...
P. W. z dnia [...] września 2019 roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy z prawomocnym wyrokiem, 2. stwierdza...

II SAB/Łd 38/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-18

roku sprawy ze skargi R. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej., W motywach skargi skarżący wyjaśnił, że w dniu 27 stycznia 2019 r. na podstawie...

IV SAB/Gl 126/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-06

Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 18 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w R. (dalej też 'SR') zwrócił...
28 sierpnia 2015 r. strona w formie elektronicznej - w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (aktualnie, tj.: Dz...

II SAB/Gd 48/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-19

Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Skarga K. O. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, W dniu 24 lutego 2021 r. skarżąca...

IV SAB/Po 196/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-01

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku o udzielenie informacji publicznej, 2...
. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej, 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. zasądza...

IV SAB/Gl 165/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-23

niejawnym sprawy ze skargi K.M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć...
udostępnienia informacji publicznej., Wobec oddalenia w wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych...

II SO/Bk 1/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-03-02

na skargę i aktami administracyjnymi w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a: oddalić wniosek...
udzielenia informacji publicznej., Powyższy wniosek złożono w następujących chronologicznie okolicznościach, które sąd ustalił na podstawie przesłanych - dokumentów., Pismem...
1   Następne >   +2   5