Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OSK 910/06 - Wyrok NSA z 2007-05-25

. za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji., W odwołaniu od powyższej decyzji B. D. podała, że od 1998r prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 'Produkcja...
-Usługi'. W jej przypadku 'usługi' oznaczały wyłącznie usługi transportowe, które mogła wykonywać na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej...

II SA/Kr 2380/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-15

oświadczył, że 'wypis z licencji jest w trakcie wyrabiania'., Od decyzji tej odwołała się B.D., która podała, że działalność gospodarczą prowadzi od 1998r., że w pkt 4...
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest zapis - 'Produkcja - Usługi', a w jej przypadku 'Usługi' dotyczą tylko i wyłącznie usług transportowych...

II SA/Wa 162/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-27

prowadzenia działalności gospodarczej w celach szkoleniowych, gdy '[...] s.k.' jest następcą prawnym [...] i prowadzi działalność - firmy nie zawieszono ani nie zamknięto...
, w tym m.in. udokumentował prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

III SA/Kr 478/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-14

nr [...] na wykonywanie transportu drogowego taksówką o numerze rejestracyjnym [...], a ponadto oświadczył do protokołu kontroli, że wykonuje działalność gospodarczą...
nie jest wystarczającym dowodem do uznania wykonywania działalności gospodarczej. W okresie poprzedzającym dzień kontroli odwołujący po zmianie samochodu sukcesywnie dokonywał przystosowania...

II SA/Wa 1418/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

. nr [...] przedmiocie odmowy przyznania [...] K. K. prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres prowadzenia działalności gospodarczej od dnia...
K. K. przyznania prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres prowadzenia działalności gospodarczej od dnia [...] czerwca 1997 r. do dnia...

II GSK 58/08 - Wyrok NSA z 2008-04-18

gospodarczej. W okresie poprzedzającym dzień kontroli sukcesywnie dokonywał przystosowania pojazdu do tej działalności zarobkowej. W chwili kontroli okazano dotychczasową...
ustaleń. Skarżący zarzucił też brak wzięcia pod uwagę wydruku z urządzenia fiskalnego, który to dokument mógłby potwierdzić brak wykonywania działalności gospodarczej w dniu...

VI SA/Wa 897/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-10

. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami...
Gospodarczej jako A. K. - [...] ubiegającej się o uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją, - utrzymał w mocy...

II SA/Wa 116/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

przez niego działalności gospodarczej - kantorów wymiany walut oraz wygaśnięciem wydanej zainteresowanemu w 1991 r. koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług...
ochrony osób i mienia. Organ pierwszej instancji uznał, że zaprzestanie prowadzenia powyższej działalności gospodarczej wskazuje, iż ustały okoliczności faktyczne...

II SA/Wa 626/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

2019 r. podczas pobytu w domu rodzinnym w miejscowości [...] odnalazł zaświadczenie z dnia [...] marca 2003 r. o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej...
, potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia przez niego pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa '[...]' działalności gospodarczej z dniem [...] czerwca 2003 r., w przedmiocie handlu owocami...

VI SA/Wa 2221/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-04

z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie zaopiniowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oddala skargę H. T. wniósł skargę...
[...] lipca 2008 r. w przedmiocie negatywnego zaopiniowania prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia., Do wydania powyższych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100