Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II SAB/Ol 31/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-24

ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie w jakim przepisy te stanowią o tym, że informacja publiczna jest udostępniana...
zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni - art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, j.t....

II SAB/Ol 48/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-01

się na 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, dalej: u.d.i.p.), przekazał kserokopie wybranych dokumentów...
. Przedmiotem wniosku w trybie dostępu do informacji publicznej mogą być konkretne pytania o prowadzone postępowania mobbingowe, ich ilość, jakich pracowników dotyczą...

II SAB/Ol 81/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-01

o dostępie do informacji publicznej:, 1/ wszystkich zarządzeń Starost wydanych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r., 2/ zarządzeń Starosty w sprawie...
. do dnia 12 listopada 2015 r. Starosta nie udostępnił żądanej informacji, ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 138/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-09

i 2 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782); zwanej dalej u.d.i.p....
na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarżąca natomiast w dalszym ciągu domaga się zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej poprzez...

II SAB/Op 20/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-28

., wskazując na przepisy art. 1, art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do Powiatu...
jest dokumentem urzędowym zawierającym informację publiczną, w związku z czym powinna być udostępniona w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 603/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-04

[...] z siedzibą w [...] na bezczynność Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Zarząd Powiatu [...] do rozpatrzenia pkt 1 wniosku...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez rażące przekroczenie terminu do udostępnienia informacji publicznej, strona skarżąca wniosła...

II SAB/Ol 25/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-04-21

skarżącej. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r . o dostępie do informacji publicznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm...
w udostępnieniu informacji publicznej I. stwierdza, że Starosta dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącej z dnia '[...]'; II. stwierdza, że bezczynność organu...

II SAB/Kr 32/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-25

informacji publicznych w rozumieniu ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a obejmujących wskazanie:, Punkt I. a. kiedy Zarząd Powiatu N. uzyskał wiedzę...
się bezczynności w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej. Z pewnością jednak wniosek tego rodzaju winien zostać rzetelnie rozpoznany i 'rozstrzygnięty...

I OSK 2371/11 - Wyrok NSA z 2012-02-22

przez skarżącego informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
powinien rozpatrzyć sprawę w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zatem winien w zakreślonym terminie albo przesłać skarżącemu kopie posiadanych...

II SAB/Sz 67/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-08

w sprawach skarg na bezczynność organów w udzielaniu informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r...
(art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej), podał koszty kształcenia ucznia w typach szkół wskazanych przez skarżących., W ocenie sądu, udzielona przez Starostę...
1   Następne >   +2   6