Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

IV SAB/Po 71/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-07

administracyjnej, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje...
, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Tak więc, mając na uwadze ograniczenie badania merytorycznego sprawy jakim podlega skarga...

II SAB/Bd 123/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

w miejscowości L., oznaczonych w ewidencji jako działka [...], w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na to pismo Starosta poinformował skarżącą...
gruntów i wobec tego nie dotyczy sprawy publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz że jedynie strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania...

II SAB/Po 31/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-18

w Starostwie Powiatowym. W ocenie skarżącego organ naruszył art. 13 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn...
szczególnego interesu publicznego, o jakim mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Następnie skarżący wskazał, że do dnia wniesienia...

I OSK 2807/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

do Starosty Kartuskiego wniosek o udzielenie, w ramach dostępu do informacji publicznej, informacji dotyczących lokalizacji baz eksploatacyjnych przedsiębiorstw S...
Starosty Kartuskiego, zarzucając naruszenie art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Go 8/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-03-31

roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2176) dalej określana także jako 'u.d.i.p.') Starosta zwrócił się do Burmistrza o udostepnienie umowy zlecenia...
nie stanowi informacji w publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 20201 roku o dostępie do informacji publicznej., W związku z takim stanowiskiem Starosty w dniu 18...

IV SAB/Wr 118/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-13

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U. z 2014 r., poz. 782), dalej: ustawa, K. P. zwrócił...
udostępniania danych w nich zawartych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3f ustawy o dostępie do informacji publicznej., Dalej wskazano, że zgodnie z art. 1 ust. 2 przepisy...

II SAB/Rz 1/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

informacji publicznej w trybie przepisów art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 - zwanej...
i na zasadach przepisów u.d.i.p., lecz na podstawie art. 156 ust. 1a u.g.n. Ostatnio wymieniony przepis przewiduje odmienny od ustawy o dostępie do informacji publicznej tryb...

II SAB/Wa 774/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

powyższe zadanie jako podlegające ustawie o dostępie do informacji publicznej. Żądanie udostępnienia akt sprawy zakończonego postępowania jako całości, nie jest wnioskiem...
. Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami...

III OSK 496/21 - Wyrok NSA z 2022-01-13

M. H., zarzucając mu naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz...
pierwszej instancji, przedmiotowy wniosek został złożony w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która w sposób kompleksowy reguluje...

IV SAB/Po 12/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-29

, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.17640 przepisy Kodeksu postępowania...
w formie zgodnej z treścią wniosku o udzielenie informacji publicznej., Pojęcie informacji publicznej określone jest w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100