Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Geodeta X

II SAB/Sz 58/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-24

Spółdzielczy wnioskiem z dnia 19 grudnia 2013 r., działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Urzędu Miasta...
, zarzucając naruszenie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W skardze wniósł o zobowiązanie Dyrektora MODGiK do udzielenia...