Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I OSK 4282/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

możliwości jego realizacji i na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej termin odpowiedzi na ww. wniosek został przesunięty, a udzielenie...
Kancelarii Sejmu ([..]), w piśmie z dnia 19 lutego 2018 r. ponowiła wniosek o niezwłoczne przekazanie żądanej informacji publicznej, która w trybie ustawy o dostępie...

II SAB/Wa 79/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-27

, gdzie może je uzyskać, natomiast gdy żądane informacje nie stanowią informacji publicznej nie ma zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej., A. G. pismem z dnia...
naruszenie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 6 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez...

II SAB/Wa 260/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

się do Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie informacji publicznej:, 1. kto w ramach Rady Ministrów odpowiada za nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej...
,, 2. udostępnienie korespondencji członków Rady Ministrów i ich asystentów w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (w tym korespondencji mailowej...

I OSK 927/15 - Wyrok NSA z 2017-02-01

Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2014 r. o sygn. akt II SAB/Wa 555/14 Wojewódzki...
zawarte we wniosku nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782...

III OSK 929/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

. 2 u.d.i.p. jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem...
, ale tylko w przypadku odmiennego uregulowania zasad i trybu dostępu do informacji publicznych. Odrębna regulacja dotyczy tylko tego, co wyraźnie wynika z ustawy szczególnej...

II SAB/Wa 295/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-01

Rady Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. z dnia 8...
. Odpowiedzi, czy dokumenty wniesione w ramach prac nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej przekazane były członkom Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom...

III OSK 1291/21 - Wyrok NSA z 2022-05-26

wyłączone na podstawie przepisu ustawy szczególnej, stosownie do treści art. 1 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764...
wykładnię wyrażającą się w przyjęciu, że przepis ten nie stanowi przepisu regulującego w sposób odmienny trybu i zasad dostępu do informacji publicznej, w rozumieniu art...

II SAB/Wa 81/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

się do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w trybie interwencji poselskiej oraz przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej o: 1. przedstawienie kopii faktur za rok...
. o udostępnienie informacji publicznej. Pełnomocnik skarżącego zarzucił naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Wa 299/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do rozpoznania wniosku skarżącej B. G. z dnia [...] kwietnia 2012 r. w terminie 14 dni...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie:, 1...

I OSK 3109/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt II SAB/Wa 299/12, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi J.C.G. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, zobowiązał Prezesa Rady Ministrów...
1   Następne >   +2   +5   +10   25