Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

II SAB/Po 110/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-20

do informacji publicznej (Dz.U z 2020 poz. 695, zwaną dalej: ustawą o dostępie do informacji publicznej) poinformował skarżącego, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie...
2020 r., nr [...], Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po rozpatrzeniu 30 podań...

II SAB/Po 129/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-09

publicznej (Dz.U z 2020 poz. 695, zwaną dalej: ustawą o dostępie do informacji publicznej) poinformował skarżącego, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie dwóch miesięcy...
na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po rozpatrzeniu 30 podań o udzielenie informacji publicznej złożonych w dniu...

II SAB/Wa 897/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

się do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w [...], w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o wskazanie, czy były wydawane jakiekolwiek decyzje...
ustawy o dostępie do informacji publicznej., W motywach uzasadnienia wskazała, że wzywała organ do rozpatrzenia wniosku pismami z dnia 25 marca 2014 r., z dnia 28 marca 2014...

IV SAB/Po 75/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07

przyjmowano, że w przypadku skargi na bezczynność organu, której przedmiotem jest dostęp do informacji publicznej należy przyjąć, iż skarga nie musi być poprzedzona żadnym środkiem...
dostępność informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Tak więc, mając na uwadze ograniczenie badania merytorycznego sprawy...

II SAB/Wa 56/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-29

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w sprawie; 3. zasądza...
- stosownie do przepisu art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - w takiej samej wersji udostępniane...

II SAB/Po 113/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-09

organ na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2020 poz. 695, zwaną dalej: ustawą o dostępie do informacji...
, przewidzianego w art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W szczególności, zdaniem skarżącego, powoływanie się na trwający już 10 miesięcy stan epidemii...

II SAB/Wa 218/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

postępowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Głównego Inspektora Sanitarnego do rozpoznania wniosku M. J...
., dziennikarz gazety '[...]', zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie listy...

II SAB/Wa 396/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-17

kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni Pracy [...], w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W odpowiedzi z dnia 26 sierpnia...
., Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), stanowiąc generalną zasadę udostępniania informacji publicznej...

III OSK 3907/21 - Wyrok NSA z 2021-11-09

instancji wskazał, że skarżący nadużył prawa dostępu do informacji publicznej. Skarżący [...] lipca 2020 r. złożył do organu 18 wniosków o udostępnienie tejże informacji...
. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez jego niezastosowanie...

II SAB/Wa 731/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji w przedmiocie 'pisma Pana J. P. [...] z lutego 2020r., zawierającego wniosek o odwołanie...
od dawna podkreśla się, iż 'Celem ustawy (przyp. ustawy o dostępie do informacji publicznej) nie jest [...] zaspokajanie indywidualnych (prywatnych) potrzeb w postaci...
1   Następne >   +2   +5   +10   55