Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Wa 1470/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

. pracował w Zakładach Naprawczych [...] w S. Okręgowy Inspektor Sanitarny [...] w S. stwierdził u wnioskodawcy w 1972 r. chorobę zawodową - [...]. Z dniem [...] stycznia...
stwierdzonej choroby zawodowej, doszło u niego do sparzenia w wyniku napromieniowania organizmu, powodującego [...]. Centrum Naukowe Medycyny [...] wydało jednak w dniu...

II SA/Wa 897/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

, że w jej przypadku nie orzeczono choroby zawodowej nie posiadają takiego elementu. Odnosząc się do obecnej sytuacji wnioskodawczyni organ stwierdził, że świadczenia przyznawane...
wybitne zasługi w jakiejś dziedzinie aktywności, np. na niwie zawodowej, artystycznej, społecznej, sportowej, czy politycznej oraz w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych...

II SA/Wa 1383/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-03

[...] z [...] r. Choroby te spowodowały zaniechanie działalności zawodowej w związku z niezdolnością do pracy. Wskazał na istniejącą od 35 roku życia niepełnosprawność...
się brakiem prawomyślności wobec PZPR, której był członkiem. Na skutek pobicia uaktywniła się choroba [...] jak [...] i [...], która rozpoznana została dopiero w opinii...

II SA/Wa 733/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-29

Państwa, swoje doświadczenie zawodowe i kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, chorobę i zasługi swojej matki, przedstawił sprawę nieuczciwego...
wnioskodawcy zatrudnienia., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżący wskazał na swoją chorobę (konieczność dializy nerek), gotowość do uczestniczenia w reformie...

I OSK 542/11 - Wyrok NSA z 2011-07-28

-psychiatrycznej z dnia 23 lutego 2006 r. Choroby te spowodowały zaniechanie działalności zawodowej w związku z niezdolnością do pracy. Wskazał na istniejącą od 35 roku życia...
religijnych w kościele. Wskazał, że na skutek pobicia uaktywniła się choroba psychiczna, psychoza alkoholowa i schizofrenia, która rozpoznana została dopiero w opinii sądowo...

II SA/Wa 993/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-25

[...] października 2015 r., Wniosek uzasadniał świadczeniem pracy zawodowej na rzecz społeczeństwa korzystającego z usług MPK w R., świadczeniem pracy na rzecz zakładu...
.) i legitymuje się stażem pracy wynoszący 42 lata. Pracę zawodową zaczął już w wieku 15 lat. Z wykształcenia jest technikiem mechanikiem. Zatrudniony był w latach 1969-1982...

VII SA/Wa 992/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568, dalej 'specustawa Covid-19') oraz art. 104 ustawy z dnia...
. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

I OSK 1913/11 - Wyrok NSA z 2012-01-04

, że jest on zdolny do wykonywania np. prac administracyjno-biurowych, czy pracy w bibliotece (po ukończeniu studiów), zaś aktywność zawodowa dostosowana do jego możliwości...
skarżący, a przede wszystkim postawę samej matki zainteresowanego oraz wręcz terapeutyczny walor przyszłej aktywności zawodowej jej syna. W świetle takich wniosków trudno...

II SA/Wa 497/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-29

, niepowtarzalne zasługi w jakiejś dziedzinie aktywności np. zawodowej, artystycznej, społecznej czy politycznej, lub osobie znajdującej się w trudnej sytuacji bytowej...
się [...]. Po wyjściu na wolność choroba się pogłębiła. Z trudnością skończył studia, w trakcie których, w [...] roku rozpoczął leczenie farmakologiczne. Wkrótce poznał...

I OSK 980/09 - Wyrok NSA z 2009-12-11

wnioskodawcy winny wystąpić też inne okoliczności, mające szczególny charakter, związane z wybitnymi zasługami w jakieś dziedzinie aktywności np. na niwie zawodowej...
. wskazał, że choruje na stwardnienie rozsiane, zatem schorzenie mające charakter wyjątkowy, nadto nierozpoznane we właściwym czasie. W konsekwencji tej choroby został...
1   Następne >   +2   +5   +10   14