Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Ol 696/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-18

. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Skoro zatem pozostałe odszkodowania wypłacane pracownikom nie zostały wymienione jako wyłączone...
wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia...

I SA/Kr 1093/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-30

domu rodzinnego wybudowanego w 1985 r. Z uwagi na cofnięcie Stronie przez ZUS świadczenia rentowego z tytułu choroby zawodowej część środków finansowych Strona...
świadczenie rentowe odebrane. Od 2002 r. toczy się przed sądem sprawa o stwierdzenie choroby zawodowej., Obecnie Strona nie uzyskuje żadnych dochodów, pozostaje...

I SA/Łd 472/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-14

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673)., W związku z tym organ podatkowy uznał, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o podatku...
. o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30 poz. 144 z późn. zm.). Od dnia 1 stycznia 2003 r. podstawą wypłaty tej renty jest ustawa...

I SA/Łd 473/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-14

. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673)., W związku z tym organ podatkowy uznał, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy...
czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30 poz. 144 z późn. zm.). Od dnia 1 stycznia 2003 r. podstawą wypłaty...

I SA/Łd 282/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-14

przez skarżącego renta jest wypłacana na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i nie została wyszczególniona w katalogu...
przy pracy i chorób zawodowych oraz art. 444 kodeksu cywilnego., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wniósł o oddalenie skargi argumentując jak w uzasadnieniu...

I SA/Łd 284/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-14

przez skarżącego renta jest wypłacana na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i nie została wyszczególniona...
przy pracy i chorób zawodowych oraz art. 444 kodeksu cywilnego., W piśmie z dnia 22 lutego 2005 r. skarżący wniósł dodatkowo o zwolnienie z opłat za rejestrację znaków...

I SA/Łd 283/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-14

na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i nie została wyszczególniona w katalogu zwolnień z opodatkowania zawartym w art...
1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. c updof, przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz art. 444...

I SA/Bk 30/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-03-30

, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawa z dnia, 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ze zgromadzonych w sprawie...
z zasadą zawartą w w/w Umowie oraz z polskimi przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 12.06.1975 r., o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

I SA/Bk 29/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-03-30

, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawa z dnia, 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych., Ze zgromadzonych w sprawie...
zawartą w w/w Umowie oraz z polskimi przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 12.06.1975 r., o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i ustawy...

III SA/Wa 3/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-05

) świadczeń dla osób pozostałych przy życiu; e) świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej; f) świadczeń z tytułu śmierci; g) zasiłków dla bezrobotnych; h...
'ubezpieczeniem chorobowym'; 4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej 'ubezpieczeniem wypadkowym'., Należy przy tym pokreślić...
1   Następne >   +2   +5   +10   100