Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 1328/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-17

alimentacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie, świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) w takiej samej wysokości oraz świadczenia rodzinne w wysokości 46,39 zł miesięcznie...
zlecenia w wysokości: 394,88 zł (w kwietniu), 537,67 zł (w maju), 482,52 zł (w czerwcu), 570,16 zł (w lipcu). Ponadto, na jej konto przekazywane były świadczenia z funduszu...

V SA/Wa 469/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

, zaś jego narzeczona otrzymuje świadczenie alimentacyjne w wysokości 400 zł oraz zasiłek rodzinny w wysokości 91 zł miesięcznie., W związku z tym, iż złożone oświadczenia...
oświadczył, iż jego narzeczona uzyskuje jedynie świadczenie alimentacyjne oraz zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wysokości 91 zł i 68 zł miesięcznie. Ponadto wyjaśnił...

II OSK 840/16 - Wyrok NSA z 2017-12-21

. nie świadczy o prowadzeniu życia rodzinnego czy prywatnego, które wymagałoby ochrony. Kontakty o charakterze towarzyskim czy sporadyczne spotkania i rozmowy ze znajomymi...
. To, że stosunki te nie świadczyły o prowadzeniu życia rodzinnego lub życia prywatnego wynikało z tego, że wykazano istotnych cech tych stosunków dla uznania ich za życie rodzinne...

IV SA/Wa 917/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-18

będzie w dalszej konsekwencji naruszać prawo do zachowania stosunków rodzinnych skarżącej i syna i zmierzać do ich arbitralnego oddzielenia. W uzasadnieniu odwołania...
zezwolenia na pobyt stały jest nieuprawnioną ingerencją w życie rodzinne i prywatne cudzoziemki, bowiem może ona zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie wizy, bądź...

II OSK 2499/17 - Wyrok NSA z 2018-05-10

z dzieckiem nie mogą jednak świadczyć o istnieniu życia rodzinnego między nim i rodzicem (zob. wyrok Haas v. Holandia z dnia 13 stycznia 2004 r., Izba (Sekcja II), skarga...
humanitarnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze względu na ochronę jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego, w rozumieniu przepisów Konwencji o ochronie praw...

IV SA/Wa 965/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

z nią. Skarżący dodał, że o braku więzi o charakterze rodzinnym łączących go z córką nie świadczy to, że nie był w stanie podać jej nazwiska (która nosi nazwisko matki...
czy wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu nie będzie naruszało prawa skarżącego do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności...

IV SA/Wa 263/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

dalszych kontaktów między nimi. Sporadyczne kontakty z dzieckiem nie świadczą jednakże o istnieniu życia rodzinnego między nim i rodzicem (wyrok ETPC z dnia 13 stycznia...
poszanowania prawa do życia rodzinnego, a przy tym nie występują wyjątki od zasady niedopuszczalności ingerencji władzy publicznej w korzystanie z powyższego prawa a określone...

IV SA/Wa 1951/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

okresowy, zasiłek celowy, zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze - i nadesłać decyzję o przyznaniu tych świadczeń),, d) nadesłania wyciągów z posiadanych...
.) oraz podanie, jaka jest miesięczna wysokości innych stałych kosztów ponoszonych przez stronę (zakup żywności, ubrań, leków itp.),, c) wyjaśnienia, czy otrzymuje świadczenia...

II OSK 2259/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

., poz. 680 - zwanej dalej 'u.u.c.o.'). Nie można bowiem uznać, że nawiązanie relacji tworzących życie rodzinne przez cudzoziemców nielegalnie przebywających...
. K., który nie jest ich ojcem biologicznym, żadnej więzi rodzinnej. Dzieci wnioskodawczyni są wychowywane w kulturze wietnamskiej, a cudzoziemka nie włada językiem...

II OSK 48/16 - Wyrok NSA z 2017-09-22

zmarłego syna A. S. wskazywała na potrzebę ochrony jako więzi rodzinne. Sąd i organy trafnie stwierdziły, że nie jest to relacja świadcząca o prowadzeniu życia rodzinnego...
mieszkaniu. Powołuje się na konieczność opieki nad grobem zmarłego syna co świadczy jedynie o jej ścisłym związku emocjonalnym ze zmarłym. Po śmierci syna więzi rodzinne...
1   Następne >   +2   +5   +10   66