Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

II SAB/Wa 151/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-16

. świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 2683,44 zł brutto., W dodatkowym oświadczeniu - piśmie z dnia 21 grudnia 2010 r. - skarżący wskazał, że jest osobą...
gospodarstwie domowym, dokumentu wskazującego na aktualną wysokość świadczenia z ZUS wymienionego w rubryce 10. formularza wniosku (względnie odcinak tego świadczenia...

II SA/Wa 326/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-16

przez nią dochodu, tj. świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 2683,44 zł brutto., W dodatkowym oświadczeniu - piśmie z dnia 21 grudnia 2010 r. - skarżący...
miesięcznych wydatków w prowadzonym gospodarstwie domowym, dokumentu wskazującego na aktualną wysokość świadczenia z ZUS wymienionego w rubryce 10. formularza wniosku (względnie...

VI SA/Wa 1372/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-20

dowodowy, na podstawie którego dokonano ustaleń faktycznych mających zasadnicze znaczenie dla sprawy stanowi przed wszystkim:, - Umowa o świadczenie w miejsce wykonania...
z dnia [...] października 2015 r. wraz z porozumieniem z dnia [...] października 2015 r.,, - Umowa o świadczenie w miejsce wykonania z dnia [...] października 2015 r. wraz...

VI SA/Wa 1675/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-20

przysługuje świadczenie emerytalne, którego wysokość za październik i listopad 2017 r. wyniosła łącznie 3013,25 zł, natomiast od grudnia wysokość świadczenia do wypłaty wynosi...
skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz dokumentów nadesłanych przez skarżącego wynika, że skarżący prowadzi...

VI SA/Wa 413/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-21

- której nie będzie można wynagrodzić przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub nie będzie można jej wyegzekwować ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy...
wraz z należnymi odsetkami. Świadczenie pieniężne ma charakter odwracalny. KNF zaznaczyła dodatkowo, że każda decyzja administracyjna zobowiązująca do uiszczenia należności...

V SA/Wa 2540/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-09

. Mieszkanie jest obciążone kredytem hipotecznym. Podstawą utrzymania rodziny jest dochód z wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.893,67 zł oraz świadczenie otrzymywane...
' lub 'Strona') wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych., W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach Skarżący wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...

II GZ 138/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

postanowienia (m.in. decyzja z [...].12.2014 r. o przyznaniu skarżącemu świadczenia przedemerytalnego z ZUS w wysokości 991 zł brutto miesięcznie, czy udzielenie półrocznej...
hipoteczny we frankach szwajcarskich) oraz zaciągnięcie długów rodzinnych., Skarżący powołał się również na okoliczności, które zaistniały po wydaniu zaskarżonego...

VI SA/Wa 412/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-21

przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub nie będzie można jej wyegzekwować ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego, (zob. postanowienie...
przez organ nadzoru rozstrzygnięcia, uiszczona kwota podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami. Świadczenie pieniężne ma charakter odwracalny. KNF zaznaczyła dodatkowo...

VI SA/Wa 821/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-04

nabywanie akcji, przedzielone zbyciami akcji świadczy o braku trwałości porozumienia. Przejawem porozumienia jest bowiem jedynie nabywanie, a nie zbywanie. Zatem...
o tym, że pozostali członkowie Rodziny są akcjonariuszami I., lecz nie wykluczał, iż taka informacja mogła paść w czasie jakiegoś spotkania rodzinnego. Skarżący wskazali...

II GZ 60/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

. marketingu, a osiągany przez niego dochód z tytułu świadczenia pracy wynosi 13.500 zł brutto miesięcznie. Z zeznania PIT-37 wynika, że w 2011 r. skarżący osiągnął dochód...
dolegliwość rodzącą określony skutek faktyczny w finansach zobowiązanego do ich uiszczenia., Sąd wskazał również, że wykonanie świadczenia pieniężnego nie wywoła...
1   Następne >   3