Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

VII SA/Wa 419/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

obowiązującego porządku prawnego) do przyjęcia jej na te studia. Z załączonych przez Skarżącą dokumentów wynika, że weryfikację (wstępną i końcową) przeszła pomyślnie, w efekcie...
zagadnienie czy organy słusznie zakwestionowały dyplom Skarżącej wydany jej przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w [...] i w związku z tym czy spełnia ona przesłankę...

VII SA/Wa 429/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

przez Skarżącą dokumentów wynika, że weryfikację (wstępną i końcową) przeszła pomyślnie, w efekcie czego odbyła trzysemestralne studia na tej uczelni i uzyskała tytuł...
zawodu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, V., Skarga posiada usprawiedliwione podstawy., Oś sporu w niniejszej sprawie stanowi zagadnienie...

VII SA/Wa 1215/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-07

nabytych kwalifikacji i może odpowiednio dostosować program studiów zgodnie z art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej do wstępnego poziomu wykształcenia...