Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SA/Bd 1206/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-11-17

dla sprawy zagadnienie wstępne warunkujące dopuszczalność skargi ze strony wskazanego podmiotu i tym samym możliwość merytorycznego odniesienia się przez tutejszy Sąd do zarzutów...

II OW 177/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest kwestia wygaśnięcia pozwolenia emisyjnego. Prezydent Miasta wskazał, że w piśmie z dnia [...] czerwca 2014...

I SA/Bd 583/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-08-03

w następstwie stwierdzenia, że w sprawie doszło do negatywnej oceny projektu przez organ., Zagadnieniem wstępnym, do którego należy odnieść się na początku uzasadnienia, jest ocena...

II SAB/Sz 36/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-11-27

niniejszej skargi nie zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie do czasu rozstrzygnięcia jakiegoś zagadnienia wstępnego. Zdaniem skarżącej, brak...

II SA/Bd 1091/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-22

zagadnienia wstępnego postępowania przed sądem powszechnym uznając, że w sprawie właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest sąd powszechny;, 2) art. 6 kpa, poprzez wydanie decyzji...

IV SAB/Wr 144/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

)., W tym kontekście organ podał, że podstawowym zagadnieniem dla stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest określenie ustawodawstwa, któremu...
administracyjnej w świetle regulacji prawnych stanowiących podstawę procedowania., W sprawie przyznania skarżącemu przedmiotowego świadczenia rodzinnego problematycznym zagadnieniem...

IV SAB/Wr 254/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

. U. z 2016 r., poz. 195, dalej w skrócie u.p.p.w.d.)., W tym kontekście organ podał, że podstawowym zagadnieniem dla stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia...
przyznania skarżącemu przedmiotowego świadczenia rodzinnego problematycznym zagadnieniem pozostawało określenie zależności pomiędzy świadczeniami rodzinnymi pobieranymi...

IV SAB/Wr 256/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

rodzinnych. Z prostego przeliczenia wynika, iż organ potrzebował prawie trzech miesięcy, aby rozstrzygnąć wstępne zagadnienie co do zastosowania w sprawie przepisów...
. 195, dalej w skrócie u.p.p.w.d.)., W tym kontekście organ podał, że podstawowym zagadnieniem dla stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego...

II GW 117/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-07

występowania kruszyw piaskowo-żwirowych - kontynuacja prac przeprowadzonych w latach 2008-2015 w ramach MGŚP', którego celem jest wstępne rozpoznanie obszarów...
robót geologicznych jest 'wstępne rozpoznanie obszarów prognostycznych dla występowania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego w wytypowanych obszarach prognostycznych...

I SA/Bd 682/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-06

projektów) ocena rejestracyjna jest skróconą oceną formalną. Polega na wstępnym sprawdzeniu kompletności i poprawności wniosku o dofinansowanie projektów i załączników...
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 maja 2008 r. ocena rejestracyjna jest skróconą oceną formalną. Polega na wstępnym sprawdzeniu kompletności i poprawności wniosku...
1   Następne >   3