Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1913/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

potraktowana jako zagadnienie wstępne w postępowaniach dotyczących ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu dla celów odszkodowawczych. Postępowanie przed CWKL dotyczyło...
na jego utrzymaniu, niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody i trudnych do odwrócenia skutków w wyniku wykonania orzeczeń z pkt 1 powyżej, zagadnienia wstępnego w sprawie...

II SA/Wa 767/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-27

orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby stanowi jedynie zagadnienie wstępne dla dalszego postępowania przed właściwym organem decydującym o przyznaniu...
o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby stanowi jedynie zagadnienie wstępne dla dalszego postępowania przed właściwym organem decydującym o przyznaniu bądź odmowie...

I SA/Wa 207/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-17

postępowania administracyjnego powoduje wszczęcie postępowania wstępnego. Postępowanie wstępne winno zakończyć się w jeden ze sposób określonych w art.149 k.p.a. W przypadku...
zagadnień zdolności do służby wojskowej żołnierzy zawodowych wydawane w oparciu o przepisy ustawy z 30 czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz...

II SA/Wa 148/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-17

lat w sumie cztery razy i to niesystematycznie. Ustalono rozpoznanie wstępne: zaburzenia [...]. Stosowano leczenie farmakologiczne. Z treści zapisów w karcie informacyjnej...
się na wizyty lekarskie w okresie trzech lat w sumie cztery razy i to niesystematycznie. Ustalono rozpoznanie wstępne: zaburzenia [...]. Stosowano leczenie farmakologiczne...

II SA/Wa 1939/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-16

wyłącznie orzeczenia wstępnego, jako jedna z przesłanek ustalenia prawa do określonych świadczeń, ich zakresu i właściwości. W konsekwencji nie podlegają zaskarżeniu do sądu...
grupy., Jedna grupa orzeczeń dotyczy zagadnień zdolności do służby. Te orzeczenia komisji lekarskich mają byt w pełni autonomiczny: ostateczne orzeczenie komisji...

I OSK 3050/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

organ emerytalny lub ZUS). Orzeczenia wojskowych komisji lekarskich w tych postępowaniach mają natomiast wyłącznie charakter orzeczenia wstępnego jako jedna z przesłanek...
lekarskich można podzielić na dwie główne odrębne grupy., Jedna grupa orzeczeń dotyczy zagadnień zdolności do służby wojskowej - czynnej lub zawodowej w ramach powołanej...

I OSK 108/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

od decyzji wydawanych w innych postępowaniach przez organy właściwe w sprawach odszkodowawczych lub emerytalno-rentowych. Mają charakter wyłącznie orzeczenia wstępnego...
żołnierzy zawodowych, kandydatów do takiej służby oraz emerytów i rencistów dzielą się na dwie odrębne grupy. Jedna grupa orzeczeń dotyczy zagadnień zdolności do służby...

I OSK 3097/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

w tych postępowaniach mają natomiast wyłącznie charakter orzeczenia wstępnego jako jedna z przesłanek rozstrzygnięcia sprawy i nie podlegają odrębnemu zaskarżeniu do sądu...
dotyczy zagadnień zdolności do służby wojskowej - czynnej lub zawodowej w ramach powołanej ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP...

I OSK 1983/18 - Postanowienie NSA z 2020-08-20

w sprawach odszkodowawczych lub emerytalno-rentowych. Orzeczenia z tej drugiej grupy mają wyłącznie charakter orzeczenia wstępnego, jako jedna z przesłanek ustalenia prawa...
§ 1 pkt. 2 i 3 P.p.s.a. - z uwagi na ujawnienie się w toku rozpoznawanej sprawy zagadnienia prawnego mogącego budzić poważne wątpliwości w konkretnej sprawy...

II SA/Wa 1042/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-29

lub emerytalno-rentowych. Mają charakter wyłącznie orzeczenia wstępnego, jako jedna z przesłanek ustalenia prawa do określonych świadczeń, ich zakresu i właściwości. W konsekwencji...
orzeczeń dotyczy zagadnień zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w ramach powołanej ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego...
1   Następne >   3