Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SAB/Wa 697/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-08

, nr REGON i NIP podmiotu, który na ww. nieruchomości prowadzi parking dla samochodów bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i bez decyzji o pozwoleniu na budowę;, 6...
zmiany sposobu użytkowania, bez decyzji o warunkach zabudowy, bez decyzji o pozwoleniu na budowę, itd.;, 7. imiona i nazwiska lub adresy do doręczeń dla wszystkich...

IV SA/Po 1663/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-14

gmina w toku postępowania sądowoadministracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy nie została powiadomiona o terminie rozprawy, a jej skarga została oddalona...
postępowania sądowoadministracyjnego niezbędne jest każdorazowe uchylenie zapadłego w takich warunkach wyroku, nawet jeżeliby następnie należało wydać wyrok tej samej treści...

III SA/Kr 830/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-20

, że rubrykę 7.1 w formularzu PPF pozostawiła niezakreśloną przez nieuwagę. Syn J pracuje nadal na tych samych warunkach co poprzednio tzn. przedłużono mu umowę o pracę...
na opłacenie czesnego za studia, które wynosi 4000 zł za rok akademicki. Twierdzi, że opłaty za mieszkanie są zróżnicowane. Nie ma stałego czynszu gdyż jest to zabudowa...