Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II OSK 641/11 - Wyrok NSA z 2012-07-03

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
projektu decyzji o warunkach zabudowy., Jak wynika z uzasadnienia wyroku Minister Zdrowia, postanowieniem z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] utrzymał w mocy własne...

IV SA/Wa 1855/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-07

. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej K.p.a.) postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie...
wskazał, że decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53. ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r...

IV SA/Wa 1979/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla, inwestycji, polegającej na budowie budynku wielomieszkaniowego - XII, kondygnacyjnego z częścią usługową oraz niezbędną...

IV SA/Wa 1637/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-05

działania strony w postępowaniu nie ma żadnego wpływu na wydane rozstrzygniecie zaś odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
wskazał, iż postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wraz z przyłączami infrastruktury technicznej...

IV SA/Wa 186/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-01

[...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę - Zaskarżonym do Sądu...
, swoje postanowienie z dnia [...] grudnia 2004 r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na posadowieniu pawilonu...

IV SA/Wa 187/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-01

[...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę - Zaskarżonym do Sądu...
, swoje postanowienie z dnia [...] grudnia 2004 r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na posadowieniu pawilonu...

IV SA/Wa 185/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-01

[...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę - Zaskarżonym do Sądu...
, swoje postanowienie z dnia [...] grudnia 2004 r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na posadowieniu pawilonu...

IV SA/Wa 190/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-01

[...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę - Zaskarżonym do Sądu...
, swoje postanowienie z dnia [...] grudnia 2004 r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na posadowieniu pawilonu...

IV SA/Wa 188/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-01

[...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę - Zaskarżonym do Sądu...
, swoje postanowienie z dnia [...] grudnia 2004 r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na posadowieniu pawilonu...

OSK 978/04 - Wyrok NSA z 2004-12-23

r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
Uzdrowiska Kudowa Zdrój z 28 maja 2002 r., którym negatywnie zaopiniowano projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr ew...
1   Następne >   +2   +5   8