Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 166/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-10-01

byli małżeństwem., W związku z brakiem zarejestrowania w Urzędzie Skarbowym zarówno wpływu oświadczenia o spełnieniu warunków zwolnienia z tytułu tzw. 'ulgi meldunkowej...
przez skarżącego i jego ówczesną małżonkę obowiązywała 'ulga meldunkowa' (od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2008 r.), która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt 126...

I SA/Go 1001/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-10

w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny...
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej., Przedstawiając zaistniały stan faktyczny skarżąca podniosła, że [...] grudnia 2008 r...

I SA/Go 99/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-24

przez pełne 12 miesięcy, przez co nabył uprawnienie do skorzystania z ulgi meldunkowej składając stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym. Wnioskodawczyni nie złożyła...
:, 1) Czy jeżeli mąż wnioskodawczyni złożył oświadczenie w obowiązującym terminie o zameldowaniu w nieruchomości i korzysta z prawa do ulgi meldunkowej...

I SA/Go 514/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-20

śmierci nie złożył w urzędzie skarbowym oświadczenia o prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej., Spadek po E.B., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia...
co do przysługującej spadkodawcy ulgi meldunkowej., Postanowieniami z dnia [...].11.2011 r. organ I instancji odmówił spadkobiercom wszczęcia postępowania w przedmiocie...

I SA/Go 711/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-28

w dniu [...] sierpnia 2009 r. skarżący złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie dotyczące ulgi meldunkowej. W załączeniu przedłożył poświadczenie wymeldowania...
. Stwierdził w decyzji, iż skarżący nie spełnił jednego z warunków uprawniającego go do skorzystania z ulgi meldunkowej tj. warunku terminowego złożenia oświadczenia...

I SA/Go 623/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-20

Skarbowym, zarówno wpływu oświadczenia o spełnieniu warunków zwolnienia z tytułu tzw. 'ulgi meldunkowej', jak i zeznania podatkowego za 2012 rok z wykazanym podatkiem...
obowiązywała 'ulga meldunkowa', która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt 126, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...

I SA/Go 340/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-18

zapłaty podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży mieszkania wynikał z błędnych informacji o wymogach koniecznych do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
koniecznych warunków do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej tj. pomimo zameldowania w zbywanym lokalu przez okres co najmniej 12 miesięcy, skarżący nie złożył w określonym...

I SA/Go 322/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-18

nie spełnił warunków uprawniających do zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) - do tzw. ulgi meldunkowej...
z tzw. ulgi meldunkowej. Wobec powyższego, pomimo że był w przedmiotowym lokalu zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia...

I SA/Go 116/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-02

dla skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej podatnicy podnieśli, że nikt wcześniej nie udzielił im stosownych informacji, ani notariusz, gdy dokonywali sprzedaży, ani organ podatkowy...
, gdy w kwietniu 2008r. dowiadywali się o zwolnienie z podatku od czynności prawnych. O istnieniu ulgi meldunkowej dowiedzieli się z internetu w czerwcu 2014r. Wskazali...

I SA/Go 115/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

od ceny sprzedaży poprzedniego., Na tle okoliczności związanych z warunkami koniecznymi do spełnienia dla skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej Małżonkowie podnieśli...
z podatku od czynności prawnych. O istnieniu ulgi meldunkowej dowiedzieli się z internetu w czerwcu 2014 r. Wskazali ponadto, że urząd skarbowy już w maju 2009 r. wiedział...
1   Następne >   +2   4