Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego oddala skargę Szef Agencji Wywiadu decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2008 r...
stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu., Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy oraz dokonaniu oceny materiału dowodowego zgromadzonego...

IV SA/Wa 3328/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] lipca 2009 r. w sprawie strefy ochronnej terenu zamkniętego położonego w W. [...] przy ul...

II SA/Wa 394/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-30

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego oddala skargę Szef Agencji Wywiadu decyzją Nr [...] r. z dnia...
z [...] września 2008 r., Szef Agencji Wywiadu wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale przedmiotowego lokalu...

II SA/Wa 435/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu...
decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego., W odpowiedzi...

I OSK 1514/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego postanawia: oddalić wniosek. Wyrokiem z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt II...
odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał...

I OSK 2397/11 - Wyrok NSA z 2012-03-06

[...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od K. M. na rzecz...
z mocy prawa w trybie art. 97 § 1 pkt 4 kpa postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uznając, że w niniejszej sprawie brak jest związku przyczynowego...

I OSK 192/05 - Wyrok NSA z 2005-11-04

października 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia na rzecz Szefa Agencji...
skargę Krzysztofa S. na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia 6 października 2003 r., odmawiającą stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby...

I OSK 1514/11 - Wyrok NSA z 2012-05-10

z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego 1. oddala...
., nr [...] o odmowie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd stwierdził, że jest związany...

I OSK 1202/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

. na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego postanawia...
[...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny...

I OSK 1222/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

. na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego postanawia...
[...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny...
1   Następne >   +2   +5   7